30.6.2021 - lehota na podanie daň. priznania

Milé mamy,

ak ste využili „odklad“, teda požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020, sledujte si dátum 30. 6. 2021. Dovtedy je potrebné, aby ste daňové priznanie podali.

💡 Otázka č. 1 - AKO?

Pozrime sa na to, ako môžete daňové priznanie podať - ak ste podnikateľka (živnostníčka) máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov výlučne elektronicky. Ak ho podáte v listinnej forme, toto podanie nebude správcom dane, teda Daňovým úradom, akceptované.

💡 Otázka č. 2 - Kedy MUSÍM?

Ak ste „fyzická osoba - podnikateľka (živnostníčka)“, tak vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov (ďalej DP), ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2020:

  • presiahli sumu 2 207,10 €
  • nepresiahli sumu 2 207,10 €, ale v daňovom priznaní vykazujete daňovú stratu

💡 Otázka č. 3 - Kedy NEMUSÍM?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 nie ste povinné podať, ak:

  • vaše zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 € (príjmy rovné alebo nižšie ako 2 207,10 €) a nevykazujete daňovú stratu
  • ste v roku 2020 mali príjmy len zo zamestnania (zo závislej činnosti) a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, pričom ste mu do 15. februára 2021 predložili aj požadované doklady

!!! Správca dane (Daňový úrad) vás však môže vyzvať na podanie DP aj v prípade, ak vám (fyzickej osobe) nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. Musíte tak urobiť to v lehote uvedenej vo výzve. !!!

💡 Otázka č. 4 - Nemusím, ale MÔŽEM?

Ak vám nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, môžete tak urobiť dobrovoľne. V niektorých prípadoch môže byť pre vás podanie daňového priznania výhodné.

Hlavným dôvodom dobrovoľného podania daňového priznania k dani z príjmov je vznik preplatku na dani a jeho vrátenie.

Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 môže byť pre vás výhodné, ak ste:

  • časť roka pracovali a časť roka boli nezamestnaná
  • študentkou, ktorá počas roka pracovala na základe dohody o brigádnickej práci študentov
  • časť roka pracovala a časť roka ste boli na materskej alebo rodičovskej dovolenke

Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 nie je pre vás výhodné, ak vám z dôvodu nízkeho príjmu nebol zrazený preddavok na daň zo závislej činnosti.

Ak máte otázky, napíšte, rada Vám na ne odpoviem.

Potrebujete sa poradiť? V obchodíku si môžete objednať konzultáciu TU.

Nájdete ma aj vo FB skupine Ženy, ktoré podnikajú správne TU.

Tatiana Šándorová  🌸

 

TIP: Milé maminy podnikateľky, vedeli ste, že existuje poistenie podnikateľa či obchodnej činnosti samotnej? Dokonca si ho viete prispôsobiť podľa profesie.
 

Komentáre

Čo dokáže mama

Celoslovenský projekt, ktorý združuje slovenské mamičky a podporuje ich v sebarealizácii. Veríme, že každá mama môže zarábať na tom, čo ju baví. Na stránke www.codokazemama.sk nájdete tisícky online obchodíkov tvorivých mamičiek, ktoré u nás predávajú svoju handmade tvorbu, kreatívne služby, knihy či materiál na tvorenie. Pridajte sa k nám!

Všetky články (361)