Čože je to rodina?

Oci, oci! – kričia deti a s radosťou sa hodia do náručia muža prichádzajúceho DOMOV.

Strih – je to iba fikcia, ako scénka vystrihnutá z filmu. Pre našu rodinu už štvrtý rok nereálna. Napriek tomu, že sme to nevzdali hneď. A pokusov o návrat k sebe bol viac.

„Obdivujem, ako to všetko zvládate!“ -  počúvam často. Nuž, každý obdiv má dve strany. My, osamelé matky vzbudzujeme v okolí najčastejšie ľútosť alebo obdiv. Za to všetko, čo (ne)zvládame.

Predsa – v tom príbehu majú priamu úlohu otcovia – aj keď nežijú v jednej domácnosti s nami. Ktorých to tiež môže mrzieť, bolieť, obzvlášť ťarcha, že fyzicky nie sú súčasťou všedných dní života detí. Rodiny.

Osamelé mamy nepotrebujú obdiv ani ľútosť. Nadmerný výkon podávame preto, lebo v nejakej chvíli sme boli úplne samy. Možno vtedy, keď sa v našich hlavičkách maličkého dievčatka fixovalo, že nie sme dôležité, že musíme niečo ROBIŤ, aby sme boli hodné lásky. Samy vo chvíli, keď sme sa zabudli naučiť milovať SEBA.

A stali sa z nás matky, ktoré zabudli byť ženami. Alebo práve naopak – až moc sme chceli byť ženami, na úkor materstva. Tak či onak, keď sme ostali samy, vytvorili sme realitu, ktorá momentálne môže mať všetko – okrem úplnej rodiny.

Namiesto obdivu a ľútosti je potrebné, aby sme všetci konali pre budúcnosť, v ktorej je menej osamelých mám a otcov bez spoločnej rodiny.

Aby sme dali šancu všetkým členom rozpadnutých rodín žiť bez pocitu zlyhania. Aby deti neboli samy vo chvíli, keď sa učia, že ich potreby sú dôležité a sú milované preto, lebo SÚ, nie preto, že niečo ROBIA.

Rodina sa rodí v našich srdciach. A jej úspech je úspechom spoločnosti. Ako aj na zlyhaní sa podieľajú všetci – aj tí, ktorí nežijú s nami v jednej domácnosti.

Učiť sa (seba)láske bez podmienok je kľúčom k zdraviu. Nielen rodín, ale aj jej členov. Z viery v to, že nemusíme robiť nič kvôli tomu, aby nás milovali, klíčia skutky ozajstnej lásky – robím to, lebo milujem seba aj teba. Vtedy sa povinnosť stáva samozrejmosťou a ťarcha je ľahšia. A bude menej osamelých mám obdivovaných či ľutovaných.  A viac úplných rodín.

 

Prajem nám pokoj v srdci,

nielen na Svetový deň rodiny.

 

S láskou k životu

Katarína Brňáková

Majiteľka vydavateľstva TOP1 knihy

Komentáre

TOP1 knihy - Tvoríme matky priateľské k sebe

Tvoríme matky priateľské k sebe. :-)

Všetky články (17)