Daniela Maťuchová zlepšuje zrak

Volám sa Daniela Maťuchová a venujem sa prirodzenému zlepšovaniu zraku.

Učím ľudí rôzneho veku, s rôznymi poruchami zraku, ako si môžu pomocou jednoduchých techník a aktivít  zlepšiť zrak bez použitia okuliarov, kontaktných šošoviek či laserovej operácie.

Môj obchodík nájdete tu: www.codokazemama.sk/obchod/daniela-matuchova-provitalis

S Batesovou metódou prirodzeného zlepšenia zraku som sa po prvýkrát stretla niekedy v priebehu 90-tych rokov, keď som si kúpila knihu Prirodzené zlepšovanie zraku od Janet Goodrich. V tej dobe som nosila okuliare, pretože som mala problém vidieť do diaľky a dúfala som, že pomocou cvičení opísaných v knihe si zrak napravím. No nestalo sa tak. Kniha ponúkala množstvo rôznych aktivít, hier, cvikov, ale keďže som nepoznala samotnú podstatu metódy prirodzeného zlepšovania zraku,  zdalo sa mi to chaotické, priveľa aktivít, nevedela som ako a odkiaľ začať a tak som veľmi rýchlo aj skončila.

Situácia sa zmenila, keď som v roku 2007 odišla na materskú dovolenku so svojou dcérkou. Okuliare (cca -1,5 dioptrie pre obe oči) som po takmer dvadsiatich rokoch nosenia odložila. Keďže som nemala čas pozerať televíziu, nešoférovala som,  nechodila do práce, takže som ich nepotrebovala kvôli sledovaniu ´poverpointových´ prezentácií na školeniach či pracovných zasadnutiach, netrápilo ma, či rozpoznám tváre ľudí alebo prečítam nápisy. Môj svet sa točil okolo mojej dcérky a tú som videla aj bez okuliarov. Postupne som si začala uvedomovať, že vidím ostrejšie, napr. som videla titulky na obrazovke zo vzdialenosti približne 5 – 6 metrov, čo som predtým nebola schopná vidieť ani zo vzdialenosti 2 – 3 metrov. Môj zrak sa upravil spontánne. Bez okuliarov, bez liekov, bez laserovej operácie.

 

Z vlastnej skúsenosti teda viem, že zrak sa môže nielen zhoršiť ale aj zlepšiť.

V júli 2008 sa mi narodil synček – tri mesiace pred termínom. Komplikácie spojené s jeho predčasným príchodom na svet vyústili do diagnóz – detská mozgová obrna a retinopatia nedonosených (odlúpenie sietnice) 4. stupeň. Keď mi lekári oznámili, že môj syn, po 4 operáciách očí, bude schopný rozoznávať len svetlo a tmu, čo je praktická slepota, pochopila som, že klasická medicína môjmu synovi už viac nedokáže pomôcť, preto som sa rozhodla hľadať iné, alternatívne možnosti. Toto hľadanie ma priviedlo späť k Batesovej metóde.

V súvislosti so zrakom môjho syna som sa prostredníctvom internetu nakontaktovala na amerického terapeuta Meira Schneidera , ktorý sa narodil slepý a dnes vidí. Na jeho odporúčanie som sa v októbri 2010 zúčastnila konferencie týkajúcej sa prirodzeného zlepšovania zraku, ktorá sa konala neďaleko Londýna v Anglicku, kde prednášal a viedol workshop aj Dr. Schneider.  Počas konferencie som spoznala ďalších ľudí z celého sveta, z ktorých väčšina má osobnú skúsenosť so zlepšením vlastného zraku a to aj v ťažkých a z pohľadu klasickej medicíny neliečiteľných prípadoch. Prekvapivo nik z týchto ľudí nepoužíval okuliare ani kontaktné šošovky. Táto nová skúsenosť ma priviedla k myšlienke sprostredkovať informácie o prirodzenom zlepšovaní zraku aj ďalším ľuďom a zorganizovať podobný workshop u nás na Slovensku.

Myšlienka sa stala realitou a začiatkom novembra 2011 sa v Hronseku pri Banskej Bystrici konal trojdňový workshop s Meirom Schneiderom , ktorého sa zúčastnilo 35 ľudí zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Cypru. Okrem workshopu sa v priebehu ďalších troch dní 23 ľudí zúčastnilo osobných konzultácií s Dr. Schneiderom.

Túžba dozvedieť sa o Batesovej metóde viac ma priviedla k štúdiu na College of Vision Education v Anglicku, kde som okrem nadobudnutia teoretických poznatkov mala možnosť získať aj praktické skúsenosti na Bates Vision Clinic. Štúdium som ukončila v marci 2013 a od mája 2013 som členom medzinárodnej asociácie združujúcej učiteľov Batesovej metódy (Bates Association for Vision Education ).

 

V januári 2014 som si v Banskej Bystrici založila Centrum ProVitalis www.provitalis.sk, kde poskytujem služby zrakového vzdelávania – osobné konzultácie, prednášky, semináre pre verejnosť i firmy. V novembri 2017 som prednášala v Edinburgu na medzinárodnej konferencii venovanej prirodzenému zlepšovaniu zraku. Vzápätí na to mi vyšla kniha „Lepší zrak prirodzene – Praktický sprievodca na ceste za lepším zrakom“. Momentálne pripravujem detskú knižku s básničkami a aktivitami na stimuláciu zraku. Jej vydanie predpokladám na jar 2019.

Batesova metóda je vhodná pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek. Pomôcť môže pri takých diagnózach, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, strabizmus, tupozrakosť, presbyopia (problém s čítaním vo vyššom veku). Aj ľudia s ochoreniami očí, ako je makulárna degenerácia, sivý či zelený zákal (glaukóm) ap., zaznamenali pri jej praktizovaní zlepšenie. O tom, že táto metóda skutočne funguje, svedčia nielen skúsenosti mojich zahraničných kolegov, ale už aj moja takmer 9-ročná prax v tejto oblasti.

 

 

Komentáre