Miška robí mamičkám rodičovstvo krajším a učí ich, ako vychovávať deti bez kriku, bitky a vyhrážok

V nasledujúcich riadkoch by sme vám veľmi radi predstavili maminu, ktorá svojim láskavým prístupom k deťom a vedomou výchovou učí iných rodičov, ako môžu do svojho vzťahu k dieťaťu priniesť viac pochopenia, lásky a harmónie. Hovoríme o Miške "Krny" Krnáčovej, mame úžasnej dcérky Nelky, sprievodkyni vedomým rodičovstvom, detskej koučke a mentorke, ktorá je zakladateľkou klubu KAM®️ a #vedomavychovavpraxi, online podnikateľka, autorka e-knihy Ako Zvládať Samú Seba a Nezblázniť sa, veľmi intímneho eBooku Spoveď a tvorca audio tréningov Precitnutie a Zahoj Svoje Rany.

Celým svojim srdcom miluje deti a práve preto sa rozhodla učiť ženy a matky ako viac rozumieť svojim deťom, tvoriť s nimi dlhodobé a harmonické vzťahy a VEDOME ich viesť, v súlade s ich vlastnou dušou. Je to veľmi dôležitá úloha v živote každého rodiča. Žiadny rodič nie je zlý, aj on je iba človek, ktorý má vo svojom živote rôzne problémy, ťažké traumy či bloky zo svojho detstva a hlavne staré zaužívané vzorce výchovy od svojich vlastných rodičov. Je veľmi dôležité ako sa vyrovnáme s vlastnými (aj podvedomými) bolesťami, pretože práve to ovplyvní, akými budeme rodičmi našim deťom. Či začneme pri prvom konflikte kričať, alebo naše pocity ovládneme a tým aj naše deti naučíme, ako majú zvládať svoje vlastné emócie.

Miška aké si mala detstvo?

Nebudem sa tajiť tým, že ja sama som nemala najšťastnejšie detstvo. Otec veľa pil, bol agresívny, a ako ženu ma ponižoval nevhodnými urážkami a slovnými vyjadreniami. Už ako malé dievčatko som rozmýšľala, akoby mohli byť deti šťastné, aby nemuseli prežívať to, čo ja. Cítiť strach, úzkosť a beznádej by deti rozhodne nemali. Ako osemnásť ročná som skončila takmer na ulici. Musela som sa postaviť na vlastné nohy, ale moje traumy z detstva, a hlavne môj nevyriešený vzťah s otcom, ovplyvňovali celý môj život. Nevychádzali mi vzťahy s mužmi, dokonca som sa im chcela zapáčiť tak veľmi, že som robila veci, ktoré by som za iných okolností neurobila. Vtedy som ešte nechápala prečo a zdalo sa mi to normálne, no až vlastné skúsenosti a snaha ZMENIŤ svoj život, ma priviedli k vlastnému osvieteniu a pochopeniu, PREČO sa mi to všetko v živote dialo a aký to malo súvis práve s tým, čo sa mi stalo počas detstva a ako ma vychovali moji rodičia.

Čo ťa doviedlo k zmene svojho života?

Môj život sa začal meniť, keď som sa ako 24 ročná začala zaoberať osobnostným rozvojom. V tej dobe som nastúpila na kurz neuro-lingvistického programovania, aby som sa zlepšila v práci, no namiesto toho som tam začala objavovať samú seba a odstraňovať si vlastné bloky z detstva. Začala som meniť prístup k vlastnému životu, inak myslieť a nikoho nesúdiť, ale snažiť sa pochopiť, prečo človek koná tak, ako koná. A začala som viac chápať aj správanie môjho otca, s ktorým mám teraz veľmi krásny vzťah. Začala som mať rada samú seba, začala som naplno žiť, pretože som na sebe videla výsledky. Keď sa nám narodila dcérka, vedela som, že ju chcem vychovávať inak, s láskou a pochopením. A všetko to, čo som sa doteraz naučila, som začala aplikovať do praxe. Nie vždy to bolo jednoduché. Veľa som plakala a učila sa. No teraz vychovávam úžasnú ľudskú bytosť, ktorá sa vďaka mojim vyriešeným traumám z detstva učí zvládať svoje vlastné emócie, tvoríme si spolu harmonický vzťah, plný rešpektu, empatie a vzájomného pochopenia, učíme sa jedna druhú načúvať, byť k sebe otvorené, a tým pádom mi dcérka dôveruje, neuzatvára sa do seba, čo v období puberty určite ocení každá jedna maminka.

Miška, prečo práve vedomá výchova?

Je veľa dôvodov, prečo som sa vybrala smerom vedomej výchovy, pretože existujú rôzne iné smery zaoberajúce sa výchovou. Tie sú však prioritne zamerané najmä na dieťa, jeho potreby, a snažia sa “napraviť” najskôr dieťa. A práve Vedomá výchova sa prvotne zaoberá práve samotným rodičom, pretože všeobecne platí, ak je rodič vyrovnaný a v harmónii, je také aj jeho dieťa. To je hlavný dôvod, prečo som sa vybrala týmto smerom, pretože ja sama som si ako dieťa priniesla do svojho dospeláckeho života mnoho blokov a tráum, spôsobených nevedomou výchovou mojich milujúcich rodičov. A tým, že som si doslova začala v živote liečiť svoju dušu, dokážem teraz svojej dcérke viac nacúvať, rozumieť jej a byť trpezlivá, keď prídu aj k nám výzvy a situácie, ktoré je potreba zvládnuť, ale zvládnuť a vyriešiť ich tak, aby sme svojim konaním a komunikáciou nezabíjali DETSKÚ DUŠU, aby z nich vyrastali emočne, mentálne a psychicky zdravé osobnosti.

Prezradíš nám viac o svojom klube KAM, ktorý si založila?

Klub KAM - klub akčných mám je bezpečný priestor, kde vedome tvoríme harmonické vzťahy s deťmi. Je pre všetky ženy, ktoré si uvedomujú, že ak chcú vo výchove svojich detí dosiahnuť ten svoj želateľný výsledok, musia začať konať inak. V klube ich neučím teóriu, ale dávam im konkrétne úlohy a cvičenia, ktoré majú dávať do PRAXE, aby dosiahli harmóniu medzi nimi a ich deťmi. Práve preto vznikol klub KAM® , aby sme tvorili spolu s deťmi nový svet, v ktorom bude harmonická rodina, bezpečie, láska, prijatie, komunikácia, v ktorej si všetci rozumieme, kde pristupujeme k deťom tak, aby sme nezabíjali ich dušu a pochopili sme, že vedomá výchova je cesta k vlastnému sebapoznaniu a vzájomnému porozumeniu medzi partnermi a medzi rodičmi a deťmi.

Tento klub ti pomôže nájsť vlastný balance v rodine a s deťmi, konečne zažiješ aj niečo iné a budeš sa cítiť užitočná, nájdeš vlastnú sebahodnotu vďaka sebapoznaniu a k tomu nadobudneš nové priateľstvá.

S veľkým potešením budem aj tvojim sprievodcom na ceste za tvojim vedomým rodičovstvom. V klube postupne získaš moje vlastné know-how a spoznáš 3 dôležité piliere vedomého rodičovstva, ktorými sú 1. Rodič, 2. Porozumenie Dieťaťa, 3. Vzťah s Dieťaťom.

Čo klub KAM prináša a pre koho je vhodný?

Klub KAM je vhodný pre všetky ženy, ktorí cítia, že sa v nejakej oblasti svojho života zasekli, majú nevyriešené bloky a vnútorné problémy, ktoré ich trápia, či už vo vzťahu k deťom, partnerovi alebo vo vzťahu k vlastným rodičom. Ak ti chýba sebarealizácia a cítiš sa zaseknutá v kruhu rodinných povinností, potom je tento klub pre teba. Ak si sama s dieťaťom a dochádzajú ti už sily, potom je klub pre teba. Ak ťa zaujíma vedomá výchova, zdravie a vývoj tvojich detí, potom je klub pre teba. Ak si chceš začať budovať kariéru alebo vlastné podnikanie popri deťoch, no chýba ti inšpirácia a motivácia, potom je tento klub pre teba. Ak si ešte len tehotná alebo bábo plánujete, tento klub je pre teba. Teda je pre všetky ženy - matky, ktorí chcú vykročiť na cestu vedomej výchovy.

Čo by si odkázala mamičkám, ktoré sú v podobnej situácii, v akej si bola ty sama?

Aby sa nespoliehali na to, že ČAS všetko vylieči. Pretože tu už nejde len o nás, ale aj o naše DETI. A je to naša ZODPOVEDNOSŤ, akými ľudmi sa naše deti stanú a ako sa im v živote bude dariť. Čím viac sa budeme (nevedome) utápať vo vlastnom žiali, tým viac blokov a tráum spôsobíme svojim deťom, pretože nebudeme rozumieť svojim emóciám a tomu, čo sa nás deti cez svoje vlastné správanie a prežívanie tohto sveta snažia naučiť. Zoberte preto zodpovednosť do vlastných rúk a poďte to VEDOME meniť. Klub KAM®️ vám v tom môže byť veľkou podporou a miestom, kde nájdete odpovede AKO ZAČAŤ.

Miška, aká je tvoja konkurenčná výhoda? Prečo za tebou chodia mamičky?

Neviem, či je to konkurenčná výhoda, skôr by som to nazvala DARom, ktorým je veľká vnútorná SILA a zároveň empatia a schopnosť navnímať si človeka a napojiť sa na neviditeľné zdroje informácií, energie a vedomia, čo v konečnom dôsledku prináša klientom hlbokú múdrosť, pretože každý si v nej nájde to, čo v danej chvíli potrebuje. A prečo za mnou chodia mamičky? Pretože chcú upevniť vzťah so svojimi deťmi, chcú im viac rozumieť a áno, majú aj vlastné trápenie, ktoré potrebujú prijať a spracovať. A ako som už spomínala, zameriavam sa so ženami najmä na PRAX a ukazujem im prepojenia medzi ich vlastným životom a neprijateľným správaním ich dieťaťa. Všetko so všetkým súvisí a naše deti sú len našimi kópiami. Ak chceme zmeniť VÝSTUP - ich správanie, potrebujeme zmeniť VSTUP - naše vnímanie a komunikáciu, či už verbálnu alebo neverbálnu.

Čo nové pre nás pripravuješ tento rok?

Tento rok, teda počas letných prázdnin organizujem pre deti, na rodinnej farme v prírode a so zvieratami, Denné a Týždenné Vedomé Tábory, kde sa zameriavam na prácu s deťmi, s ich emóciami a podporu mentálneho a duševného zdravia dieťaťa. Na farme tiež organizujem Vedomý Zážitkový Kemp pre mamičky s deťmi. Pochádzam totiž z farmárskej rodiny, vlastníme malú farmu, na ktorej momentálne preberám a tvorím aktivity čo sa týka rekreácie, cestovného ruchu a práce s deťmi. Preto prepájam vedomú výchovu, vzťah k prírode a zvieratám s prácou s deťmi, a neskôr chcem modernizovať aj samotnú farmu a rozšíriť výrobu mliečnych a mäsových výrobkov a prepojiť to ešte aj s permakultúrou a prácou s deťmi a mládežou.

No a po lete pripravujem kampaň na veľmi hodnotný kurz 3 kľúče k srdcu dieťaťa, kde sa zameriavame na hĺbkovú komunikáciu medzi rodičmi a deťmi a na efektívne riešenie problémov v akomkoľvek veku dieťaťa. No nebudeme sa len učiť, budeme všetko hneď SPOLU dávať do PRAXE a riešiť konkrétne veci, ktoré ženy v kurze so svojimi deťmi riešia. Mám tiež pripravené veľmi hodnotne bonusy v rukáve a verím, že sa ženám zmení nie len ich vzťah s deťmi, ale že celkovo získajú iný pohľad a iné vnímanie tohto sveta a ľudí okolo seba. Do tohto kurzu sa môžete prihlasovať už teraz za špeciálnu PREDPREDAJOVÚ CENU. No a koncom roka plánujem jednu knihu vydať a druhu napísať a vydať. Tak sa máte na čo tešiť.

Čo by si chcela odkázať všetkým rodičom?

Určite by som chcela vyzdvihnúť to, aká dôležitá je komunikácia s našimi deťmi už od samotného narodenia dieťaťa. Náš PRÍSTUP a to, čo k ním KOMUNIKUJEME (vedome aj nevedome), zásadne ovplyvňuje ich emočný vývoj, zdravé sebavedomie, duševné a mentálne zdravie, a ich harmonický vzťah k nám - prítomný, aj ten budúci. Od toho potom závisí, či nám deti budú rozumieť a či nás budú aj počúvať, či už majú 3 roky alebo obdobie “puberty”. Preto vás pozývam do môjho 3 mesačného programu “3 KĽÚČE K SRDCU DIEŤAŤA”, ktorý môžete teraz získať za špeciálnu uvádzaciu cenu. V kurze sa učíme ako s deťmi komunikovať tak, aby sme im cez komunikačné bloky, ktoré bežne nevedome používame, nevytvárali rôzne bloky, aby sa nám deti otvárali, zdôverovali, a aby sme dokázali riešiť konflikty medzi rodičmi a deťmi efektívne. Spoločne sa dostaneme do bodu, kedy príde k vzájomnému porozumeniu, rešpektu a uspokojeniu potrieb na obidvoch stranách.

Rodičovstvo je niečo, na čo nás nikto dopredu nepripravuje, a nikde sa o ňom neučí. Preto začnime deti vychovávať vedome a pristupujme k nim tak, aby sme nezabíjali ich dušu. Nie vždy to bude jednoduché, no vráti sa nám to mnohokrát späť tým, že sa deti nebudú uzatvárať do seba, ale budú cítiť našu podporu, bezpečie a prijatie, čo vedie k vzájomným dlhodobým harmonickým vzťahom. Každého rodiča poteší počuť: Ty si moja mami a kamoška!” - výrok mojej dcérky, namiesto: “Radšej by som mal iného otca.” - výrok reálneho 8r. chlapca.

Vaša Miška "Krny" Krnáčová

A na záver by sme vám radi napísali názor jednej z nás, ktorá si kurzom vedomej výchovy s Miškou prešla:

Už od malička som chcela vychovávať svoju dcéru inak. Vedomejšie, s porozumením, avšak nevedela som nič o vedomej výchove. Prihlásila som sa preto do viacerých kurzov a vybrala som sa viacerými smermi, ktoré mi niečo dali ohľadom rodičovstva. Avšak až u Mišky som našla celok, ktorý mi dával zmysel po všetkých stránkach, pretože ostatné kurzy sa zaoberali výlučne dieťaťom. Miška bola tá, ktorá ma naviedla na cestu začať od seba samej, vyliečiť svoje traumy a bloky z detstva, aby som našla vo svojom živote harmóniu, po ktorej som tak dlho túžila. Vďaka tomu viem teraz prirodzenejšie komunikovať so svojou dcérkou, som vyrovnanejšia, lepšie zvládam konfliktné situácie a riešim ich s láskou a porozumením. Ďakujem ti Miška. :)

Komentáre

Čo dokáže mama

Celoslovenský projekt, ktorý združuje slovenské mamičky a podporuje ich v sebarealizácii. Veríme, že každá mama môže zarábať na tom, čo ju baví. Na stránke www.codokazemama.sk nájdete tisícky online obchodíkov tvorivých mamičiek, ktoré u nás predávajú svoju handmade tvorbu, kreatívne služby, knihy či materiál na tvorenie. Pridajte sa k nám!

Všetky články (480)