Nákupy z Číny, z USA - zmena v DPH od 1.7.2021

Milé mamičky, ak nakupujete materiál na svoju tvorbu, zbystrite pozornosť.
Keď nakupujete materiál, z ktorého vyrábate svoje výrobky, z tretích krajín (z Číny, z USA,...), teda z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, pripravte sa na zmenu. Do 30.6.2021 totiž platí, že zásielky z tretích krajín, ktoré nepresiahli hodnotu 22 €, sú oslobodené od DPH

 

Príklad: 
Mária si 11.5.2021 objednala z Číny razítko (pečiatku) so logom svojho handmade obchodu. Za razítko zaplatila 12 €. Ak jej tovar bude doručený do 30.6.2021, prevezme si ho na pošte a nič nerieši, zásielka je oslobodená od DPH. 

Od 1.7.2021 sa pri dovoze zásielok z územia tretích štátov, s hodnotou nepresahujúcou 22 €, ruší oslobodenie od DPH. V ľudskej reči to znamená, že ak Márii príde objednaný tovar 2.7.2021, musí z neho zaplatiť DPH vo výške 20 %. K sume 12 € pripočítame sumu DPH 2,40 €.
Ako to však urobí? Adresát zásielky, teda Mária, je povinná na dovezený tovar podať elektronické colné vyhlásenie. Môže však poveriť Slovenskú poštu, aby ju v colnom konaní zastupovala. Za toto zastupovanie zaplatí Slovenskej pošte poplatok 9 €.

Zhrnutie:
Za objednané razítko zaplatí Mária 12 € + 2,40 € DPH + 9 € poplatok Slovenskej pošte, spolu 23,40 €.

Toto opatrenie má zabezpečiť rovnaké podmienky pre výrobcov a predajcov tovaru v rámci EÚ, teda rovnaké zaobchádzanie s tovarmi predávanými na diaľku, ktoré sú dovážané z územia tretích štátov s tovarmi dodávanými v rámci EÚ.

Pravidlá pre clo sa nemenia. Clo je potrebné zaplatiť až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 €. Takéto zásielky bude možné preclievať zjednodušeným spôsobom. K dispozícii bude jednoduchý elektronický formulár, ktorý umožní elektronicky, rýchlo a najmä jednoducho podať colné vyhlásenie pre všetky zásielky, ktorých hodnota neprevyšuje 150 €. 
Oslobodenie od cla však nie je možné uplatniť na alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky, na výrobky z chránených živočíchov, či zbrane.

Ak máte otázky, napíšte, rada Vám na ne odpoviem.

Potrebujete sa poradiť? V obchodíku si môžete objednať konzultáciu TU.

Nájdete ma aj vo FB skupine Ženy, ktoré podnikajú správne TU.

Tatiana Šándorová

Komentáre

Čo dokáže mama

Celoslovenský projekt, ktorý združuje slovenské mamičky a podporuje ich v sebarealizácii. Veríme, že každá mama môže zarábať na tom, čo ju baví. Na stránke www.codokazemama.sk nájdete tisícky online obchodíkov tvorivých mamičiek, ktoré u nás predávajú svoju handmade tvorbu, kreatívne služby, knihy či materiál na tvorenie. Pridajte sa k nám!

Všetky články (340)