Oznamovanie bankových účtov - platiteľ DPH

Milé mamy-podnikateľky, dnes (15.11.2021) nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZDPH"). 

Ak ste k 15.11.2021 platiteľkami DPH, tak ste povinné Finančnej správe oznámiť svoje tuzemské i zahraničné bankové účty, ktoré používate na podnikanie. Lehota na oznámenie bankových účtov je zákonom určená do 30.11.2021.

IBAN bankových účtov sa oznamuje na tlačive, ktoré je dostupné na stránke www.financnasprava.sk v osobnej internetovej zóne v Katalógu formulárov (formulár s označením OZN6DPHv21).

Nejde o jednorazovú povinnosť platiteľov DPH, ak totiž dôjde k zmenám v bankových účtoch (rozhodnete sa zmeniť banku, alebo usúdite, že potrebujete ďalší bankový účet), tak všetky zmeny je potrebné FS SR oznamovať bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.  Ak sa stanete platiteľkou DPH od 16.11., vzniká vám povinnosť oznámiť bankové účty bezodkladne odo dňa, keď sa stanete platiteľom DPH alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadite.

Povinná registrácia bankových účtov navyše rozširuje inštitút ručenia platiteľa DPH za neodvedenú DPH jeho dodávateľa – v ľudskej reči to znamená, že ako odberateľ si pred úhradou musíte overiť, či účet vášho dodávateľa je registrovaný v zozname Finančnej správy. Ak faktúru uhradíte na neregistrovaný účet, ručíte za neodvedenú DPH dodávateľa.

Okrem toho sa zavádza možnosť odberateľa rozdeliť platbu jeho dodávateľovi – v praxi to znamená, že dodávateľovi uhradíte sumu bez DPH a sumu DPH zaplatíte priamo daňovému úradu (teda na účet, na ktorý tento dodávateľ platí DPH Finančnej správe). Túto možnosť môžete využiť vtedy, keď je dodávateľ rizikový a jeho bankový účet nie je v registri Finančnej správy. Na vás, sťaby odberateľa, to opäť kladie zvýšené nároky jednak pri úhrade a aj pri účtovaní všetkých týchto transakcií v účtovníctve či daňovej evidencii.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. 🌸

Nájdete ma v obchodíku aj vo FB skupine Ženy, ktoré podnikajú správne.

Želám vám nádhernú jeseň

 

 

Komentáre

Čo dokáže mama

Celoslovenský projekt, ktorý združuje slovenské mamičky a podporuje ich v sebarealizácii. Veríme, že každá mama môže zarábať na tom, čo ju baví. Na stránke www.codokazemama.sk nájdete tisícky online obchodíkov tvorivých mamičiek, ktoré u nás predávajú svoju handmade tvorbu, kreatívne služby, knihy či materiál na tvorenie. Pridajte sa k nám!

Všetky články (448)