Podnikanie na základe autorského zákona

Milé maminky,

mnohé z Vás vyrábate krásne kreatívne kúsky a pýtate sa, či a ako môžete podnikať na základe autorského zákona, dnes si túto tému trošku priblížime.

V prvom rade váš výrobok  musí spĺňať všetky znaky originality, jedinečnosti, neopakovateľnosti a musí byť výsledkom tvorivej duševnej činnosti.

Ak tieto podmienky spĺňate, môžete podnikať na základe autorského zákona.

Ako na to?

Je to veľmi jednoduché, zvládnete to v 3 krokoch:

  1. Registrácia za platiteľa dane z príjmov na Daňovom úrade , ktorý vám pridelí DIČ. Registrácia sa vykonáva na tomto tlačive https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.293.html, prikladá sa Čestné prehlásenie, že vykonávate umeleckú činnosť, z ktorej dosahujete príjem.
  2. Ohlásenie zdravotnej poisťovni a
  3. Sociálnej poisťovni

! Na Štatistickom úrade sa registrovať v prípade autorov netreba!

Pri slobodnom podnikaní rozlišujeme dva druhy príjmov:

Za aktívne príjmy sa považujú príjmy za vytvorenie diela, t.j. niečo vyrobíte a predáte.  Pri takýchto príjmoch podávate klasicky daňové priznanie ako pri živnosti. Tieto príjmy rovnako vstupujú do vymeriavacieho základu odvodov a môžete si z nich uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane.

Pasívne príjmy  sa dosahujú napríklad z udelenia autorských práv a licencie na použitie diela (v prípade handmade výrobkov je takýto príjem podľa môjho názoru skôr výnimkou). Takéto príjmy sa zdaňujú priamo zrážkovou daňou, a nie je potrebné ich uvádzať v daňovom priznaní.

Zrážková daň je vo výške 19% + 2% príspevok do umeleckého fondu (ak máte uzavretú  zmluvu s objednávateľom)

Po presiahnutí sumy  35 268,06€ sa táto daň zvyšuje na 25%

Účtovníctvo

Čo sa povinnosti viesť účtovníctvo týka, sú na tom slobodné povolania rovnako ako klasickí živnostníci, a teda, môžu si vybrať medzi daňovou evidenciou, uplatnením paušálnych výdavkov, jednoduchým alebo podvojným účtovníctvom.

!Do sumy 1915,01€ ročne nie je povinné podávať daňové priznanie – pozor, nesmiete ale vykazovať stratu.!

Odvody

Taktiež pri platení odvodov platia tie isté pravidlá ako pri živnosti.

Ukončenie činnosti

Ukončenie činnosti je pri slobodnom povolaní administratívne jednoduchšie ako pri živnosti, v prípade, ak viete, že ide o jednorazový príjem – viete, že sa už nebude opakovať, viete povinnosti voči sociálnej poisťovni ukončiť čestným prehlásením.

Rovnako sa čestným prehlásením, v ktorom uvediete, že nedosahujete príjmy z predaja,  dá umelecká činnosť prerušiť.


Pondelkovú poradňu pre Vás pripravuje Karin Bodnárová, mamička na materskej a zároveň skúsená účtovná poradkyňa. 
Ak máte nezodpovedané otázky a chcete sa s Karin poradiť, navštívte Kajkin obchodík. 

Všetky legislatívne infošky pre podnikavé mamky, ktoré chcú zarábať, podnikať, či brigádovať popri deťoch v kocke nájdete aj v e-booku Materská na maximum

P.S. Ak máte otázky, pridávajte komentáre priamo na tejto stránke .:) 

 

Komentáre

Čo dokáže mama

Celoslovenský projekt, ktorý združuje slovenské mamičky a podporuje ich v sebarealizácii. Veríme, že každá mama môže zarábať na tom, čo ju baví. Na stránke www.codokazemama.sk nájdete tisícky online obchodíkov tvorivých mamičiek, ktoré u nás predávajú svoju handmade tvorbu, kreatívne služby, knihy či materiál na tvorenie. Pridajte sa k nám!

Všetky články (245)