Potrebujem si na MD/RD založiť živnosť?

Mnohé z vás, milé mamičky na MD/RD, máte možnosť mať príležitostný príjem z predaja handmade výrobkov alebo z poskytovania rôznych služieb. Potrebujete si založiť živnosť? A ako je to teda so živnosťou na MD/RD? Časté otázky, na ktoré prinášam odpovede.

Zlou správou je, že aj príležitostná činnosť „raz za čas“, povedzme trikrát do roka, je v zákone o živnostenskom podnikaní (ďalej „zákon o ŽP“) definovaná ako sústavná činnosť, takže odpoveď je ÁNO, aj v takom prípade je potrebné ohlásiť (založiť si) živnosť. 

Dobrých správ je viac:

  • deň ohlásenia (založenia) živnosti na živnostenskom úrade nemusí byť totožný s dňom začatia živnosti, vzniká Ti priestor na napríklad na propagáciu, na zariadenie prevádzky, na prieskum trhu, či má tvoje podnikanie zmysel, či je o tvoje výrobky a služby záujem. 

Príklad: ak 5.5.2021 ohlásiš na živnostenskom úrade svoju živnosť, pričom ako deň začatia podnikania uvedieš dátum 1.6.2021, môžeš svoje výrobky, či služby propagovať, či postupne si zariadiť malú čajovňu alebo kaviareň, nemôžeš ich v období od 5.5. do 31.5. predávať, teda prijímať platby ani v hotovosti, ani na účet.

  • odvody do SP sú strašiakom, viem, ale:
  • ak poberáš materské, odvody do SP neplatíš
  • pri poberaní rodičovského príspevku nemusíš do 30.6.2022 platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. Vznik povinnosti platiť odvody sa bude posudzovať k 1.7.2022, prípadne k 1.10.2022, ak podáš daňové priznanie k dani z príjmov v predĺženej lehote. 

Ak tvoj ročný príjem za 2021 nebude vyšší ako 6 798 EUR, v roku 2022 Ti nevznikne povinnosť platiť odvody do SP.
Ak Ti však vznikne povinnosť platiť odvody do SP, môžeš si „nastaviť“ začiatok tejto povinnosti. Stačí, ak si zapamätáš dva dátumy, a to 1.7. a 1.10., lebo vtedy sa posudzuje vznik povinnosti platiť odvody do SP.

Príklad: ak si živnosť založíš v máji 2021 a daňové priznanie podáš v predĺženej lehote (stačí aj o mesiac neskôr ako 31.3.2020), vznik povinnosti platiť odvody sa bude posudzovať k 1.10.2022. Odvody nemusíš platiť viac ako 12 kalendárnych mesiacov. 
Ak si však živnosť založíš v septembri 2021 a daňové priznanie podáš v riadnej lehote, teda do 31.3.2022, vznik povinnosti platiť odvody sa bude posudzovať k 1.7.2022, a to je obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok. 

  • odvody do ZP

Minimálne mesačné odvody SZČO (živnostníka) do zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 sú vo  výške 76,44 €. Ak poberáš materské alebo rodičovský príspevok, nemusíš platiť preddavky na ZP. 
Ak počas poberania týchto dávok dosiahneš aj príjmy zo živnosti, odporúčam Ti platiť sumu preddavkov na zdravotné poistenie v mesačnej výške podľa vlastného uváženia, aby si sa vyhla nedoplatku pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. 

  • daň z príjmov FO

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov Ti nevznikne, ak za rok 2021 nedosiahneš zdaniteľný príjem 2 255,72 €, čo je polovica z nezdaniteľnej časti základu dane 4 511,43 € alebo ak nevykážeš daňovú stratu.

Ak máte ďalšie otázky a potrebujete sa poradiť, môžete si objednať konzultáciu TU.

Nájdete ma aj vo FB skupine Ženy, ktoré podnikaju správne TU.

Tatiana Šándorová

Komentáre

Čo dokáže mama

Celoslovenský projekt, ktorý združuje slovenské mamičky a podporuje ich v sebarealizácii. Veríme, že každá mama môže zarábať na tom, čo ju baví. Na stránke www.codokazemama.sk nájdete tisícky online obchodíkov tvorivých mamičiek, ktoré u nás predávajú svoju handmade tvorbu, kreatívne služby, knihy či materiál na tvorenie. Pridajte sa k nám!

Všetky články (340)