Včasným objavením silných stránok u svojich detí je to ako s nájdením pokladu

Včasným objavením silných stránok u svojich detí je to ako s nájdením pokladu

Aj z vášho dieťaťa môže vyrásť šťastný, sebavedomý a spokojný človek

Svojmu dieťaťu prinesiete neoceniteľnú službu, ak rozpoznáte jeho nadanie a poskytnete mu priestor na rozvoj. Nie každý talent je zjavný už na prvý pohľad. Niektoré nadanie je možné spozorovať skôr, niektoré neskôr, možno až príliš neskoro, aby sa mohlo v dostatočnej miere rozvíjať. 

Zamerajte sa na to, čo dieťa baví

Dôležite je všímať si, čo dieťa baví, v čom je dobré, kedy dokáže dosiahnuť výborné výsledky rýchlejšie a ľahšie. Ak aj dieťa nevyniká nadaním, avšak prejavuje o niečo záujem, so správnou podporou a vytrvalosťou môže dosiahnuť úspech. Nemusí byť nadané, ale môže mať potešenie z činnosti. 

Darujte dieťaťu slobodu, ktorú môže zúročiť pri rozhodovaní sa, akou cestou sa vydať – zamestnanie, poslanie, vášeň na celý život

Je skvelé objaviť talent u dieťaťa včas a v dostatočnej miere ho rozvíjať, podporovať ho v danej činnosti. Z talentu sa totiž môže stať schopnosť, ktorú možno úspešne využiť v budúcnosti napríklad pri výbere zamestnania, teda činnosti, ktorá bude dieťa v dospelosti nielen živiť, ale aj napĺňať. 

Ako podporiť dieťa a rozvíjať u neho talent

Miera nadania je u každého jedinca iná. Je dôležité všímať si individuálne prejavy dieťaťa a zistiť, v ktorej oblasti môže napredovať. Silnú stránku je možné podporiť a rozvíjať nasledovne:
  • pomôcť dieťaťu objaviť jeho záujmy a uvedomiť si silné stránky;
  • vytvoriť dieťaťu priestor, ako aj prostredie podporujúce rozvoj jeho záujmov;
  • podporiť samostatnosť dieťaťa pri výkone záujmov; 
  • pri rozvíjaní objaveného talentu mať na zreteli, že ide o záujem dieťaťa a nie o presadzovanie cieľov rodiča; 
  • plánovať aktivity, ktoré napĺňajú záujmy dieťaťa;
  • byť dieťaťu vzorom; 
  • poskytnúť mu konštruktívnu kritiku posúvajúcu vpred;
  • podporiť dieťa oprávneným uznaním a pochvalou za úspech.
Objavením a rozvíjaním silných stránok u svojich detí je to ako s nájdením pokladu. Najprv treba poklad nájsť, vykopať a zhodnotiť.
 
Autorka: Lucia Benková
 

Komentáre

Čo dokáže mama

Celoslovenský projekt, ktorý združuje slovenské mamičky a podporuje ich v sebarealizácii. Veríme, že každá mama môže zarábať na tom, čo ju baví. Na stránke www.codokazemama.sk nájdete tisícky online obchodíkov tvorivých mamičiek, ktoré u nás predávajú svoju handmade tvorbu, kreatívne služby, knihy či materiál na tvorenie. Pridajte sa k nám!

Všetky články (302)