ČASTÉ OTÁZKY

POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC?

V prípade úspešnej úhrady, dostanete potvrdenie emailom. 

Ak vám potvrdenie neprišlo, skontrolujte si či ste zadali správnu emailovú adresu. 

Ak používate Gmail, skontrolujte si aj záložky "Social", "Promotions" a SPAM. 

Ak ste presvedčený, že platba kartou prebehla OK, a potvrdenie ste nenašli v žiadnej z hore uvedených záložiek v emaily, napíšte na našu technickú podporu na email info@codokazemama.sk, v predmete správy uveďte CHÝBA POTVRDENIE O TRANSAKCII a do emailu popíšte aký produkt ste si objednali, odkaz na produkt a vaše meno a priezvisko. 

Ak bol projekt úspešný, kniha bude isto k dispozícii na zakúpenie. Kde presne sa dá získať sa opýtajte priamo autora. Kontaktujte autora emailom, ktorý nájdete na stránke projektu v záložke KONTAKT.

Autor projektu je zodpovedný za komunikáciu s podporovateľmi ohľadom termínu dodania knihy/odmeny, bude vás informovať, ak sa v procese prípravy niečo natiahlo. 

Administrátor platformy nemá prístup k interným záležitostiam autora, ani nezodpovedá za to, ako napreduje jeho projekt. Preto vám členovia nášho tímu nevedia odpovedať na tento druh otázok. V prípade potreby môžete autora priamo kontaktovať emailom, ktorý nájdete na stránke projektu v záložke KONTAKT.

V štádiu crowdfundingového predpredaja kniha ešte nie je fyzicky vytlačená. Autor potrebuje NAJPRV získať peniaze od podporovateľov, aby mohol zaplatiť tlačiareň a iné služby súvisiace s tvorbou knihy a až POTOM ju môže zaslať podporovateľom

Predaj na dobierku predpokladá, že sa kniha najprv zašle a až potom uhradí, čo v tomto prípade autor nedokáže zabezpečiť, lebo kniha ešte fyzicky neexistuje. Práve vašou podporou v PREDPREDAJI mu môžete pomôcť dielo zdarne dokončiť. Vy pritom nič neriskujete, ak by sa nenazbierala cieľová sumu na realizáciu diela, peniaze sa vám vrátia. 

Ak sa podarí vyzbierať cieľová suma, autor zrealizuje projekt a pošle prispievateľom odmeny v dopredu dohodnutom termíne. Ak sa suma nepodarí naplniť, prostriedky sa vracajú na účet prispievateľom a autor projektu nemá voči nim žiaden záväzok. 

Na stránke kampane si môžete vybrať medzi ponukovými odmenami za určenú sumu. Napríklad si vyberiete 2 ks knihy + pexeso, spolu za 35 EUR. Odmeny vám budú doručené v termíne, ktorý stanovil autor, v prípade, že je kampaň úspešná, teda v prípade ak sa podarilo nazbierať cieľovú sumu na realizáciu projektu. Ak je kampaň neúspešná, odmeny síce nedostanete, ale váš príspevok vám vrátime. 

Autora prípadne môžete podporiť aj ľubovoľnou sumou, tak, že si vyberiete jednu z odmien a sumu ľubovoľne navýšite. Napr si vyberiete jednu knihu za 15 EUR, ale sumu príspevku navýšite na 200 EUR. Sumu nie je možne meniť na nižšiu než tú, ktorá bola nastavená ako štandardná.

Autora môžete tiež podporiť zdieľaním príspevku na sociálnych sieťach. 

Crowdfundingový predpredaj je spôsob financovania projektu zo zdrojov množstva podporovateľov, ktorí projektu fandia a chcú, aby sa zrealizoval. Podporovatelia si môžu vybrať medzi ponukovými odmenami za určenú sumu príspevku, prípadne môžu sumu navýšiť. Ak sa podarí vyzbierať cieľová suma, autor dostane túto sumu, očistenú o náklady na prevádzku crowdfundingovej platformy. Následne zrealizuje projekt a pošle prispievateľom odmeny v dopredu dohodnutom termíne. Ak sa suma nepodarí naplniť, prostriedky sa vracajú na účet prispievateľom a autor projektu nemá voči nim žiaden záväzok.