7.90€
Dostupnosť: 1ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
  • Dobierka
Teplá dievčenská čiapočka s motívom jarných kvetov na prechodné obdobie jar/jeseň. Z jednej vrstvy bavlnenej počesanej teplákoviny.
Zloženie:

95% bavlna 5 % elastan

Teplákovina má certifikát Oeko-tex Standard 100, neobsahuje škodlivé látky a preto sú naše čiapočky bezpečné aj pre najmenšie deti a ľudí s citlivou pokožkou.
Ošetrovanie:

Prať na 30°C obrátené naruby, žehliť na stupni 1, nebieliť, nesušiť v sušičke, nečistiť chemicky

Tipy pre udržanie krásneho vzhľadu:

1. Výrobok perte až vtedy, keď je znečistený. Časté pranie oslabuje vlákna a farby môžu vyblednúť.

2. Vždy perte výrobok obrátený naruby. Ak je to možné, použite vrecúško na bielizeň, aby sa výrobok neodieral o bubon pračky a ostatnú bielizeň.

3. Na pranie používajte šetrný prací prostriedok bez optických rozjasňovačov. Na farebnú a tmavú bielizeň použite prací prostriedok na to určený.

4. Dodržte odporúčané ošetrovanie podľa textilného štítku.

Veľkosť čiapky predstavuje obvod hlávky

Poznámka: Farba sa môže v skutočnosti mierne líšiť v závislosti od nastavenia monitora.
Pohlavie Pre ženu/dievča
Materiál Bavlna Zmes
Spôsob výroby Šitie
Veľkosť oblečenia Univerzálna veľkosť
Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 048/412 49 69

048/415 18 71

fax č.: 048/4124 693

e-mail: bb@soi.sk

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4 Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Ponuka tovaru predávajúcim sa uskutočňuje prostredníctvom internetu. Tu má zákazník k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prehliadanie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednávanie vybratého tovaru. Objednávku odosiela kupujúci priamo z prostredia internetového obchodu elektronickou cestou alebo telefonicky. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového formulára alebo oznámiť ústne nasledovné údaje:

a) meno a priezvisko kupujúceho,

b) ak je kupujúcim právnická osoba, uvedie aj obchodný názov

c) adresu kupujúceho,

d) druh, množstvo a cenu tovaru,

e) adresu dodania tovaru,

f) telefonický a emailový kontakt,

g) ak je kupujúci fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH.

2.2 Zaslanú objednávku predávajúci považuje za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, ak obsahuje všetky náležitosti, ktoré vyžaduje objednávkový formulár. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailovej správy, sms alebo telefonicky. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. .

2.3 Predávajúci je vo všetkých prípadoch oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, spravidla telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že zákazník odmietne objednávku autorizovať, považuje sa za neplatnú.

2.4 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaj o spôsobe platby, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.) prípadne iné údaje.

2.5 Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. Predávajúci môže objednávku zrušiť iba v prípade, keď už sa tovar nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V týchto prípadoch je predávajúci povinný zákazníka kontaktovať a dohodnúť riešenie.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar. Predávajúci odporúča, aby si kupujúci skontroloval neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámil doručovateľovi a prevádzkovateľovi.

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

4.2 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1 Predávajúci odošle tovar, ktorý je na sklade, zákazníkovi do sedem pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Zvyčajne však zasiela tovar nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. V prípade platby prostredníctvom prevodu na účet môže byť tovar odoslaný najskôr v deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Kupujúci túto dodaciu lehotu bez výhrad akceptuje.

5.2 Predávajúci odošle tovar, ktorý je označený „na objednávku“ do 4 týždňov od potvrdenia objednávky, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Dodacia doba môže byť aj kratšia, obyčajne 10 dní. V prípade platby prostredníctvom prevodu na účet môže byť tovar odoslaný najskôr v deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

5.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 18 dní od dátumu odoslania, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.4 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.5 Predávajúci tovar doručuje prostredníctvom nasledujúcich spôsobov dopravy („doručiteľ“). Ku kúpnej cene sa pripočítava expedičný poplatok a balné podľa nasledujúcej tabuľky
Spôsob dopravy Cena
Slovenská pošta 2,50 €
Packeta/Zásielkovňa 3,50 €
Spôsob platby Cena
Príplatok za platbu na dobierku 1,20 €
Príplatok za platbu prevodom na účet 0,00 €
Príplatok za platbu platobnou kartou 0,00 €

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania kupujúceho mu predávajúci môže účtovať poštovné za každú zásielku samostatne.

5.5 Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade Slovenskej pošty. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

5.6 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku zákazníkovi, ktorý v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar.

5.7 Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré doručovateľ vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8 Odporúčame, aby kupujúci skontroloval zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je viditeľne mechanicky poškodený, je potrebné túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a zásielku neprebrať.

5.9 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.1 a 5.2 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.10 Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené kupujúcemu ani do 7 dní po potvrdení objednávky predávajúcim, resp. SMS o expedícii, kupujúci by mal kontaktovať svoju dodávaciu poštu aj predávajúceho. Bližšie informácie o balíku kupujúceho a možných dôvodoch nedoručenia predávajúci po preverení následne poskytne kupujúcemu e-mailom.

6. Kúpna cena a platobné podmienky

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“). Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu (zmeny) cien všeobecne.

6.2 Platby sa vykonávajú v eurách. Kupujúci si môže vybrať nasledujúci spôsob platby:

a) Platba na dobierku – pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo doručovateľovi. Platba na dobierku je spoplatnená podľa bodu 5.5 týchto všeobecných obchodných podmienok

b) Platba na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky – Pri tomto spôsobe platby uhrádza kupujúci cenu za objednaný tovar predávajúcemu na jeho účet v banke. Predávajúci po obdržaní platby na účet odošle tovar kupujúcemu. V tomto prípade sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

c) Platba platobnou kartou. Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza cenu za objednaný tovar prostredníctvom platobnej brány v internetovom obchode predávajúceho. Platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány je spoplatnená podľa bodu 5.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.5 Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Záručná doba a reklamačný poriadok

7.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

7.2 Na všetok predávaný tovar v internetovom obchode je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

7.3 Predávajúci ručí zákazníkovi za:

a) dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

b) dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

c) dodanie tovaru v takom množstve, sortimente a kvalite, v akom bol uvedený na objednávke

d) priloženie daňového dokladu, ak si kupujúci neprial inak

7.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

a) oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta)

b) oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

c) poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) je kupujúci povinný neprebrať, inak kupujúci preberá zodpovednosť za takto poškodený tovar

d) obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktoch oficiálne vydanú vydavateľom

7.5 Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

7.6 V prípade reklamácie a vrátenia tovaru predávajúcemu je potrebné tovar zaslať na adresu predávajúceho najlepšie ako doporučenú zásielku (nie dobierku). Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra) a vyplnený reklamačný formulár.

7.7 Po vybavení reklamácie predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa na vyriešení problému (výmena tovaru za rovnaký, výmena tovaru za iný do hodnoty reklamovaného tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny).

7.8 Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bezodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie informuje kupujúceho e-mailom.

7.9. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

7.10. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.11. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

8.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

8.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné urobiť písomne alebo e-mailom. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. V prípade vrátenia tovaru predávajúcemu je potrebné tovar zaslať na adresu predávajúceho najlepšie ako balík doporučenou zásielkou (nie dobierkou), aby mal kupujúci doklad o podaní zásielky. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra) a vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy.

8.3 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia §10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, kúpnu cenu (v prípade odstúpenia od zmluvy v celom rozsahu spolu so zaplateným poplatkom za doručenie a v prípade platby na dobierku aj poplatku za platbu na dobierku) predávajúci vráti kupujúcemu na ním určený účet v lehote do 14 dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu.

8.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

8.6 Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.7 V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

8.8 Ak je vrátený tovar poškodený, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie neakceptovať, prípadne vrátenú kúpnu cenu znížiť o hodnotu poškodenia daného tovaru.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Zásady spracovania osobných údajov

10. Používanie materiálov z obchodu Balibuki

10.1 Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom, je bez písomného povolenia zakázané.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

11.2 V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

11.3 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

11.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.8.2021.
Slovensko Slovenská pošta 2.50€
Dobierka 1.20€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.