5.00€
Dostupnosť: 1ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Dobierka
  • Hotovosť
Košice alebo spoznávame pamiatky hravou formou

Omaľovánka pre deti a dospelých

Vrchná obálka celofarebná, prvý list je zoznam farebných obrázkov, a 10 listov je v čiernobielej forme pripravené na Vašu kreativitu. Pevný výkres umožnuje maľbu ceruzkami, farbami alebo fixami … Posledný list je pevný kartón.

Obsah: 11 listov

Zoznam: Štátne Divadlo Košice, Kaviareň Slávia, Urbanova veža, Kaplnka sv. Michala, Dóm sv. Alžbety, Miklušova väznica a Kalvínsky Kostol, Stará Radnica, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Dominikánov, Jakabov Palác

Autor: Mgr. Lucia Chocholáčková
Štýl  Art
Materiál Papier
Vhodnosť na darček Babka, Brat, Čerstvá mamička, Chlapček (7 a viac rokov), Dedko, Dievčatko (7 a viac rokov), Mamička, Najlepšia kamarátka, Najlepší kamarát, Otecko, Pani učiteľka, Priateľka/Manželka, Priateľ/Manžel, Sestra, Tínedžer, Tínedžerka
Katarína Szikorová

Vitajte v našom obchodíku. Naše občianske združenie Vám predstaví tvorbu a produkty umelkyne Lucia Chocholáčková. Potešte svoju dušu, darujte, alebo sa pokochajte Luckiným umeleckým stvárnením.
Predstavujeme hlavne produkty našej krásnej Bratislavy a môjho rodného mesta Šaľa.
Samozrejme na objednávku vytvoríme pre Vás produkty / maľovanky, šálky, magnetky, obrazy a iné /.


Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky/ Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné obchodné podmienky

Občianske združenie
Ovečka si číta s nami
Hlavná 11/35
927 01 Šaľa 1

tel. 0907 140 979

IČO: 53047389
DIČ: 2121278797

Nie som platca DPH


Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na predajnej stránke. Bližšie informácie môže záujemca získať na adrese: kszikorova@gmail.com, tel. 0907140979

Kupujúci objednáva vybraný produkt zaslaním objednávky mailom na adresu: kszikorova@gmail.com alebo tel. 0907 140 979. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať, prípadne doplniť alebo opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný produkt a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Daňový doklad a forma úhrady

Pri objednávaní tovaru sa kupujúci s predávajúcim dohodnú na forme úhrady a spôsobe doručenia tovaru. Následne predávajúci poskytne pokyny k platbe.

Na základe objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad o zakúpení tovaru. Takýto doklad zaslaný poštou spolu so zásielkou zároveň slúži ako dodací list

Spôsob platby

Možnosti platieb:

a, osobné prevzatie mesto Šaľa
b, v hotovosti pri prevzatí tovaru – dobierka /pošta

Dodacie lehoty

Objednávky produktov vybavuje predávajúci priebežne, v rámci svojich možností, najneskôr však odosiela do 7 dní od uhradenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, ak by predávajúci nebol schopný tento termín dodržať (napr. cestovanie, choroba…) je povinný kupujúceho včas informovať.

1.6 Spôsob dodania tovaru

Tovar predávajúci posiela Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. Ak zásielka nepríde do 14 dní od zadania objednávky, kupujúci by mal predávajúceho kontaktovať.

1.7 Záručná doba a reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Reklamácie sú posudzované individuálne, v prípade problémov či otázok môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom: kszikorova@gmail.com

Predávajúci zodpovedá za:

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
dodanie tovaru v takom množstve v akom bol uvedený na objednávke
priloženie dokladu

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar

Vrátenie tovaru:

Tovar môže kupujúci bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačnú povinnosť podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, predávajúci zasiela nepoškodený tovar späť na vlastné náklady, nikdy nie dobierkou. Je nevyhnutné kontaktovať predávajúceho vopred e-mailom na: kszikorova@gmail.com

Tovar nie je možné vrátiť v nasledovných prípadoch:

tovar je mechanicky poškodený
tovar má známky používania

Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.2.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.


2 Ochrana osobných údajov

Ochranu súkromných údajov kupujúceho berie predávajúci vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

Predávajúci sa bude snažiť o to, aby zverené údaje kupujúceho boli zabezpečené proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie kupujúceho je predávajúci schopný poskytnúť informácie o tom, aké údaje o kupujúcom na webe zaznamenáva. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, predávajúci zaznamenáva len v prípade, že boli poskytnuté kupujúcim dobrovoľne v rámci registrácie na webe predávajúceho, nákupom produktov, či súťažou.

Osobné údaje kupujúceho predávajúci využíva za účelom plnenia zmluvných povinností v súvislosti s predajom tovaru, za účelom vedenia daňovej evidencie a za účelom priameho marketingu – zasielanie informačných/obchodných materiálov. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak kupujúci nemá záujem o informácie tohto typu, môže predávajúceho kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť.

Občianske združenie
Ovečka si číta s nami
Hlavná 11/35
927 01 Šaľa 1

kszikorova@gmail.com
00421/907/140979

IČO: 53047389
DIČ: 2121278797

Nie som platca DPH


Slovensko Slovenská pošta 2.00€
Dobierka 1.00€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.