13.40€
Dostupnosť: 195ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
  • Poštovné zdarma od 100€

Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Našimi publikáciami približujeme detičkám základy zdravého stravovania. V našich knižkách si deti nájdu nových kamarátov, ktorých poznajú a majú ich radi. Motivácia tak neprichádza z externých zdrojov, ale na základe ich vlastného rozhodnutia, pretože zelenina či ovocie sa prostredníctvom knihy stávajú detským kamarátom.

Informácie sú sprostredkované pútavo prostredníctvom farebných ilustrácií a krátkych výstižných riekaniek, ktoré môžu deti recitovať a učiť sa naspamäť.
Naši malí čitatelia si tak okrem získavania nových kamarátov rozširujú slovnú zásobu, rozvíjajú poznávanie, vnímanie, myslenie, pamäť, reč, fantáziu a inteligenciu.

45 zeleniniek v abecednom poradí. Kuchárska e-kniha pre mamičku zadarmo.
Tematika Deti
Vhodnosť na darček Chlapček (2 - 7 rokov), Dievčatko (2 - 7 rokov)
Spoločnosť: Čo dokáže mama, s.r.o.
Zastúpená: MA Andrea Kováčová
Adresa: Javorová 3120/58, 934 01 Levice

Zapísaná: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41659/N

IČO: 50519841
DIČ: 2120354038

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim na strane druhej.


Odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Reklamácie

Na naše produkty poskytujeme garanciu vrátenia peňazí na 14 dní. Ak nebudete počas tohto obdobia s našimi publikáciami spokojní, napíšte nám e-mail a my Vám vrátime peniaze. A to aj bez uvedenia dôvodu z Vašej strany.

Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie.


Záverečné ustanovenia

Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.


Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Slovensko Kuriér 2.90€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.