22.00€
Čas strávený výrobou
2 hod
Dostupnosť: 1ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Hotovosť
  • Dobierka
  • Bankový prevod
Jaspis červený je nositeľom vitálnej energie. Jeho zemitá farba aktivuje vôľu, odvahu a vytrvalosť. Je označovaný za matku všetkých kameňov. Jeho hutná vibrácia vedie k nezištnosti, súcitu, skromnosti, k pochopeniu a trpezlivosti, taktiež podporuje túžbu konať dobro. Zlepšuje organizačné schopnosti a sebaorganizáciu, uvoľňuje a dáva nám pocit úplnosti. Vnáša radosť do života, znižuje stres a vyjasňuje vyhliadky do budúcnosti. Vyvažuje a energeticky zlaďuje čakry a vyvažuje jinovú a jangovú energiu. Pomáha nám ukotviť sa. O jaspise sa niekedy hovorí aj ako o kameni úplnej starostlivosti. Jaspis prináša vnútorný pokoj v obdobiach, ktoré sú pre človeka emocionálne a duševne náročné. Rovnako pomáha prekonať obdobia veľkého stresu. Takisto čistí elektromagnetický smog, ktorého je v dnešnej dobe v našom okolí naozaj mnoho. Účinne dokáže chrániť aj pred iným znečistením prostredia. Dokáže pohltiť negatívnu energiu, čím chráni pred jej škodlivým vplyvom. Jaspis je i kameňom sebadôvery a pevnej vôle, ktoré sú nevyhnutné pre správne rozhodnutia. Tie dokáže človek s jaspisom robiť pomerne rýchlo a premyslene. Dáva človeku odvahu postaviť sa svojim problémom. Jaspis pomáha človeku pochopiť problém, ak sa v jeho okolí nejaký nachádza. Znižuje emócie a prináša pokoj ľudskému vnútru. Jaspis pracuje pomaly ale zato prináša dlhodobý účinok. Navodzuje v živote človeka pomalú zmenu bez chaosu. Jeho účinky ocenia aj hanbliví ľudia, ktorí potrebujú zmenu. Jaspis sa dá využiť i v boji so závislosťami. Človek sa s jeho pomocou dokáže postaviť za princípy, ktorým verí. Pomáha z okolia človeka odstrániť nespravodlivosť, proti ktorej taktiež bojuje.
Jaspis červený pozitívne ovplyvňuje liečbu ľadvín a močového mechúra, pomáha pri vyplavovaní ľadvinového piesku a kameňov

Veľkosť: Veľkosť prívesku je 5,1x3,9. Dĺžka retiazky je 50 cm
Materiál: jaspis, cín, meď, chirurgická oceľ
Spôsob výroby: cínovanie, leštenie, patinovanie
Čas strávený výrobou 2 hod
Pohlavie Pre ženu/dievča
Štýl Na každý deň
Materiál Jaspis
Spôsob výroby Cínovanie
Vhodnosť na darček Babka, Mamička, Najlepšia kamarátka, Priateľka/Manželka, Sestra, Tínedžerka
1. Všeobecné ustanovenia, vymedzenie pojmov
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v tomto internetovom obchode Kupujúci je zákazník, ktorý nakupuje tovar alebo užíva služby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o Zákona o ochrane spotrebiteľa. Predmetom zmluvy sú položky uvedené v objednávke. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na internetovom obchode v momente vykonania nákupu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

2. Objednávka
Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k odberu ním objednaného tovaru z internetového obchodu. Predmetom zmluvy sú výhradne položky uvedené v objednávke. Všetky odoslané objednávky sú záväzné a budú obratom potvrdené formou e-mailu zo strany predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so znením obchodných podmienok ako aj s cenou objednaného tovaru a teda objednávka sa stáva záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. Predávajúci je povinný vybaviť objednávku najneskôr do 5-tich pracovných dní od pripísania platby na účet.

3. Stornovanie objednávok
Kupujúci má právo svoju objednávku stornovať najneskôr do 24 hodín po odoslaní svojej objednávky prostredníctvom internetového obchodu, Toto je to možné iba po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. V prípade, že došlo k stornu objednávky po zaslaní tovaru na adresu kupujúceho, bude predávajúci nútený pristúpiť k sankcii na úhradu nákladov vynaložených na expedíciu tovaru a jeho zaslanie. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody a nákladov, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. V prípade, že kupujúci už celú kúpnu cenu zaplatil a následne žiada o storno objednávky, bude mu táto čiastka celá alebo znížená o sankcie prevedená späť na účet v lehote 7-mich kalendárnych dní od zaslania žiadosti o storno. Objednávka bude stornovaná zo strany predávajúceho v tom prípade, ak sa jej úhrada neuskutoční do 7-mich kalendárnych dní.

4. Kúpna zmluva
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom, pred vlastným uskutočnením objednávky, upozornený a je povinný sa s nimi oboznámiť. Predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie kupujúceho doručenej prostredníctvom elektronickej pošty na objednávkovom formulári, ktorý kupujúci vyplňuje pri objednávke tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá bezchybný tovar v súlade s platným právnym poriadkom na území SR.

5. Dodacie podmienky
Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, nakoľko tovar uvedený v internetovom obchode je väčšinou na sklade. Termín vybavenia objednávky je zvyčajne do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Predávajúci realizuje dopravu tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty alebo osobne na dohodnutej adrese. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú Slovenskou poštou alebo udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy kupujúcim.

6. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade so zákonmi SR o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. V prípade, že sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, je nutné vrátiť tovar nepoškodený, plne funkčný a kompletný a bez známok opotrebenia a používania najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Reklamovaný tovar nezasielajte formou dobierky, táto nebude prevzatá. Tovar zašlite doporučene alebo ako poistenú zásielku vhodne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu.

7. Záruka a reklamácie
Záruka na tovar zakúpený v tomto internetovom obchode sa riadi platnými zákonmi SR. Štandardná záručná doba je 24 mesiacov, záruka sa vzťahuje na všetky chyby obmedzujúce možnosť riadneho použitia tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravcu alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo od predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka. Právo na záruku zaniká v prípade, ak k poškodeniu došlo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom alebo zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, prípadne vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevťahuje taktiež na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním. Reklamovaný tovar nezasielajte formou dobierky, táto nebude prevzatá. Zašlite ho doporučene alebo ako poistenú zásielku vhodne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

8. Poštovné a balné v SR
Poštovné účtujem v zmysle platného sadzobníka Slovenskej pošty. Tovar zasielam aj na dobierku.

9. Ochrana osobných údajov
Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov výhradne pre potreby internetového obchodu. Prevádzkovateľ stránky kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia svojich zákazníkov. Zhromažďuje len tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre uskutočnenie obchodu. Údaje sú získavané od kupujúcich dobrovoľne. Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Údaje nie sú predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu kupujúceho alebo súdneho príkazu. Prevádzkovateľ môže príležitostne použiť osobné údaje ku skontaktovaniu sa so zákazníkom, overenie potrieb zákazníka pre zlepšenie svojich produktov alebo zaslania informačného e-mailu.

10. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť a takto zmenené podmienky vyhlási na tomto internetovom obchode. V prípade zmeny obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu tovaru prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
Slovensko Slovenská pošta 2.10€
Česko Slovenská pošta 4.00€
Slovenská pošta 6.00€
Dobierka 3.50€
Osobný odber Spišská Nová Ves
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.