29.90€
Dostupnosť: 1ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Tento rozprávkový lopárik Vám vyčarí krásnu vianočnú atmosféru. Jemný venček je obmotaný ľanovou stuhou a drobnými LED-svetielkami, a dekorovaný zasneženými konárikmi a zlatými vianočnými ružami. Lopárik je ošetrený bezfarebnou olejovou impregnáciou a natretý bielou farbou. Celý lopárik má zlatú patinu a na rúčke zlaté ornamenty. Celá dekorácia sa krásne ligoce a večer Vám vykúzli krásnu atmosféru.
Batérie sú samozrejme súčasťou.

Rozmery: 45x20cm
Štýl Vintage
Materiál Iné Tvrdé Drevo, Umelý Kvet
Spôsob výroby Aranžovanie
Tematika Vianoce
Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup medzi predávajúcim Mgr. Katarína Belicza, Tupolevova 4,85101, Bratislava, IČO 47472456, DIČ 1049627150 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim pri nákupe tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu https://www.codokazemama.sk/obchod/valalia
Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala vyplnenú elektronickú objednávku.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v obchode (ďalej len „kúpna zmluva“).

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva tovar cez nákupný košík obchodu. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
2. Všetky objednávky podané prostredníctvom obchodu predávajúceho sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy.
3. Predávajúci akceptuje návrh kúpno-predajnej zmluvy potvrdením objednávky a následným zaslaním objednaného tovaru.
4. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Platba za tovar

1. Platbu za tovar je možné uhradiť vopred na účet predávajúceho.
2. Pri platbe vopred na účet predávajúceho kupujúci uhradí sumu do 7 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Číslo účtu predávajúceho, na ktoré kupujúci uhradí platbu za tovar, sa kupujúcemu objaví po potvrdení objednávky predávajúcim v objednávke.

Dodanie tovaru

1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
2. Dodanie tovaru predávajúci zabezpečuje nasledovnými spôsobmi:
a) Slovenská pošta – doporučená zásielka
3. Predávajúci odosiela tovar na miesto dodania do 5 pracovných dní po pripísaní platby na účet v prípade platby vopred.
4. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom sa predávajúci zaväzuje kupujúceho informovať.

Stornovanie objednávky

1. Zo strany kupujúceho je stornovanie objednávky možné v prípade, ak objednávka nebola uhradená, a to do 24 hodín od vykonania objednávky.
2. V prípade, ak objednávka bola uhradená a od vykonania objednávky ubehlo viac ako 24 hodín, a predávajúci v súvislosti s dodaním objednaného tovaru vynaložil preukázateľné náklady, predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu za škodu vzniknutú týmto jednaním, a to vo výške 25% z ceny objednaného tovaru. Ak kupujúci v takomto prípade už uhradil cenu za objednávku, predávajúci mu ju zašle späť na bankový účet zníženú o túto čiastku do 3 pracovných dní.
3. Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho je možné uskutočniť iba písomnou formou cez vnútornú poštu tohto portálu.
4. Zo strany predávajúceho je stornovanie objednávky možné v prípade, ak tovar nie je na sklade. V tomto prípade predávajúci skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak kupujúci už uhradil cenu za objednaný tovar, predávajúci mu túto sumu vráti späť na bankový účet do 3 pracovných dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa §7 zákona 102/2014 Z.z. má kupujúci (konečný spotrebiteľ, fyzická osoba - nepodnikateľ) právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade kupujúci kontaktuje predajcu písomne vnútornou poštou portálu, cez ktorý tovar kúpil a uvedie číslo objednávky. Kupujúci nemá nárok na úhradu nákladov spojených s prepravou tovaru naspäť predávajúcemu (poštovné pri odoslaní tovaru späť kupujúcemu). Vrátený tovar kupujúci zašle späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, kompletný, spolu s originálnym dokladom o kúpe (originálnou faktúrou). Tovar vrátený späť formou dobierky nebude predávajúcim akceptovaný. Cenu za tovar predávajúci vráti späť kupujúcemu na číslo účtu, ktoré kupujúci uvedie, bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru predávajúcim. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade kúpy tovaru vyrobeného podľa vopred dohodnutých špeciálnych požiadaviek kupujúceho.

Reklamácie

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
2. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
3. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, kompletný, spolu s originálnym dokladom o kúpe (originálnou faktúrou).
4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
5. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu písomne oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií predávajúci odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Ochrana osobných údajov
Všetky údaje získané od kupujúcich užíva predávajúci výhradne pre vlastnú potrebu a neposkytuje ich tretím osobám okrem externých prepravných spoločností. Bez výslovného súhlasu nakladá predávajúci s osobnými údajmi výhradne v rozsahu ktorý umožňuje zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Slovensko Slovenská pošta 4.00€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.