19.90€
Dostupnosť: 1ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Dobierka
  • Hotovosť
Vylepšený klasický variant vaku na chrbát. Je vyrobený zo softschellu a čiastočne nepremokavý. Má 2 vnútorné vrecká prišité k zadnej strane. Vo vnútri má karabínku na kľúče a aj uško na zavesenie. Látka je celoplošne potlačená technikou priamej digitálnej tlače. preto sa pri veľmi častom namáhaní a nesprávnom praní môže stať, že sa farba na najnamáhavejších miestach vyšúcha. Potláča sa celá látka nie len farebný ornament. Softschell je skvelý aj v tom, že je farebne stály a nevyšúcha sa. Vydrží naozaj veľa. Je ľahký a dobre skladný. Potlač látky realizuje Slovenská firma. Používajú najmodernejšiu technológiu digitálnej pigmentácie. Bez použitia znečisťovania vody a s nízkou spotrebou elektrickej energie. Šnúry sú z jemne tkanej ale hrubej bavlnenej šnúry ( 8mm). Hrubšia šnúra zaručuje lepší komfort pri nosení. Aj keď do vaku naložíte naozaj veľa, nebude sa tak moc zarezávať do ramien. S celou rodinou a známimi ich testujeme každý deň už niekoľko rokov, takže sme sa snažili vychytať čo najviac múch. Ak sa k nej budete správať s láskou a nežnosťou, bude Vám dlho robiť radosť. Softschell : Vodný stĺpec: 10000 mm/H2O vodeodolnosť : 3000g/m2/24h viacvrstvový a priedušný... Odporúčame jemné pranie do 30°C, vyvrátené na ruby. (potlač zvnútra) !
Pohlavie Pre ženu/dievča
Štýl Folklórny
Materiál Softshell
Spôsob výroby Potlač, Šitie
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1. Zmluvné strany:

Predávajúci:
Kristína Rožňovcová
Lotyšská 42
8210 6 Bratislava
DIČ: 1075890145
Nie som platca DPH

Bankové spojenie:
IBAN: SK36 8360 5207 0042 0658 5137
SWIFT/BIC: BREXSKBXXXX

(ďalej len ako "predávajúci")

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim, odoslaním objednávky cez internetový obchod www.sashe.sk/Champeriko a www.sashe.sk/Malufka
(ďalej len ako "kupujúci")


2. Objednávanie

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke www.sashe.sk/Champeriko a www.sashe.sk/Malufka
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť cez správu, ktorú pošle predávajúcemu na web stránke www.sashe.sk. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom aj v v sekcii „Moje objednávky“. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 3 dní.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).


3. Ceny

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.


4. Platby

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe odoslanej objednávky. Prípadne prebratím tovaru na dobierku. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho.
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) v tlačenej podobe prikladá predávajúci k tovaru iba na požiadanie. Inak bude pripojená ku každej objednávke iba v elektronickej podobe v sekcii „Moje objednávky“.


5. Dodacie podmienky

5.1 Tovar bude vyexpedovaný do troch dní po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie (obdržanie sumy za tovar na účte).
5.2. V prípade, ak si kupujúci objedná tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho, predávajúci je povinný dodržať termíny dodania uvedené pri objednávke.v prípade akýchkoľvek zmien je predávajúci povinný informovať zákazníka a dohodnúť sa na zmene termínu dodania, s ktorými bude zákazník súhlasí.


6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty. Zásielky sú odosielané ako 1. trieda doporučene.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...).
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky cenu zaplatenú za tovar spolu s poplatkom za dopravu (z faktúry). Cena za poštovné, ktorú zákazník uhradil za vrátenie tovaru mu preplatená nebude.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.


8. Záruky a reklamácie

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (faktúra).
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.


8.5 Postup reklamácie

8.5.1. Čo najskôr nás informovať správou o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.


9. Ochrana osobných údajov

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.sashe.sk/champeriko sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky na tejto stránke a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
9.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to správou cez vnútornú poštu.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.


10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava a Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava.
10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.


V Bratislavei, dňa 24.4.2021
Slovensko Slovenská pošta 2.50€
Česko Slovenská pošta 7.50€
Dobierka 1.00€
Osobný odber Bratislava
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.