33.00€
Dostupnosť: Na objednávku
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Spomienkovník slúži na uchovanie si spomienok na dôležité či "dôležitejšie" chvíle nášho života. Obsahuje stránky na zápisky, stránky na lepenie fotiek, množstvo vreciek, kartičiek a ozdôb.
Ideálny darček pre manželku/ manžela, priateľa, kamarátku, dcéru, švagrinú,....
Každý kúsok je originál, v prípade záujmu napíšte správu, kde dohodneme bližšie info ako napr. zameranie zdobenia, farbu, nápisy a pod.
Napr. tento konkrétny bol robený pre manželov na uchovanie spomienok ich spoločného života.
Rozmer A5
Štýl Na každý deň
Materiál Archivačný Papier
Spôsob výroby Lepenie
Vhodnosť na darček Brat, Čerstvá mamička, Chlapček (7 a viac rokov), Dievčatko (7 a viac rokov), Mamička, Najlepšia kamarátka, Najlepší kamarát, Priateľka/Manželka, Priateľ/Manžel, Sestra, Tínedžer, Tínedžerka
Údaje o predávajúcom: Jarmila Fečková, Vyšný Orlík 43, 09011 Vyšný Orlík, DIČ: 1123778029, nie je platcom DPH
kontakt: jarmila.feckova@gmail.com


Suma za tovar, poštovné a dostupnosť tovaru sa nachádzajú v popise konkrétneho tovaru. Každý jeden kus je autorský originál, predávajúci nevytvára kópie, takže ak je tovar na objednávku, bude mať odlišnosti od predlohy. Pre bližšie informácie o konkrétnom výtvore kupujúci kontaktuje predávajúceho internou poštou.

Platba za tovar sa uhrádza predom na účet predávajúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy: Vrátiť tovar bez udania dôvodu môže kupujúci do 14dní od doručenia tovaru, avšak tento tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom obale a spolu s originálnou faktúrou. V prípade záujmu o odstúpenie od kúpnej zmluvy kontaktuje kupujúci predajcu správou. Kupujúci posiela tovar predajcovi naspäť na vlastné náklady. Kupujúci nemá nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, ak bol tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku.


Reklamácia: Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad/faktúra o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká. Tovar zhotovený na želanie môže kupujúci reklamovať len ak nespĺňa farebné, alebo materiálové prevedenie podľa predom stanovenej dohody.
Za poškodenie počas transportu nezodpovedá odosielateľ, ale pošta - pričom kupujúci si je povinný pri preberaní zásielky pred vedúcim poštovej pobočky prebrať/ otvoriť zásielku a skontrolovať tak jej stav, prípadné ďalšie reklamačné postupy je nevyhnutné riešiť na Slovenskej pošte.
V prípade reklamácie kontaktuje kupujúci predávajúceho internou poštou alebo na vyššie uvedený mail- s popisom vady, fotografiou poškodeného tovaru a kópiou dokladu o zaplatení. Pri oprávnenej reklamácii bude reklamovaný tovar opravený, ak to bude možné, prípadne bude vymenený za náhradný alebo po vzájomnej dohode bude náhradou vrátenie peňazí za reklamovaný tovar.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho:
Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody
- dodať tovar v dohodnutej cene
- tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky

Kupujúci sa zaväzuje:
- prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu,
- zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním,
- pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) v odbernej lehote 18 dní (stanovené Slovenskou poštou a.s.) zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
- za poškodenie tovaru zavinené poštou
- za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou pošty alebo kuriéra
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi kupujúcim (pri vrátení zásielky je kupujúci povinný zaplatiť poštovné za vrátenie zásielky a jeho nové vyexpedovanie).

Ochrana osobných údajov:
Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, príp. email a telefónne číslo- slúžia na dodanie zakúpeného tovaru a na vedenie účtovníctva. Poskytované budú len v rozsahu nutnom na zabezpečenie doručenia zakúpeného tovaru, konkrétne Slovenskej pošte alebo kuriérskej spoločnosti.
Iným subjektom je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.
Vaše osobné údaje budú vymazané po uplynutí zákonom stanovenej doby na archiváciu účtovných dokladov.
Vaše osobné údaje chránim:
Zabezpečeným prístupom do môjho počítača a notebooku (zabezpečené heslom).
Zabezpečeným prístupom do môjho telefónu (zabezpečené heslom)
Zabezpečeným prístupom do mojich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
Pravidelnou aktualizáciou softwaru a antivírovým programom.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pripomienok môže kupujúci kontaktovať predávajúceho internou poštou alebo na vyššie uvedený mail.

Slovensko Slovenská pošta 3.50€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.