12.90€
Čas strávený výrobou
2222 hod
Dostupnosť: 19ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
V škole nás učili toho veľa, ale to, ako sa cítiť šťastne, nás neučili. Šťastie však každý z nás v živote hľadá a veľmi po ňom túži.

Kniha Šťastie na dosah vás nabije novou energiou, zharmonizuje život a nakopne vás k vytúženej zmene. Je skvelým sprievodcom pre všetkých, ktorí sa chcú cítiť šťastne, viesť spokojný a naplnený život. Ponúka prvý krok k oslobodeniu sa od starých a nefunkčných návykov a otvára nové možnosti na tvorenie svojho vlastného príbehu. V tejto knihe vám odhalím najlepšie overené techniky, ktoré z vás dokážu spraviť NAJŠŤASTNEJŠOU ŽENOU, AKÚ POZNÁTE.

Kniha ŠŤASTIE NA DOSAH je s láskou napísaná pre ženy, ktoré túžia objaviť, ako sa ľahko nastaviť na naozajstné vnútorné šťastie a ušetriť si tým veľa trápenia a nedorozumení v osobnom a pracovnom živote.

OBSAH KNIHY:

* 238 inšpiratívnych, pravdivých, šokujúcich, dojímavých a povzbudivých strán napísaných v slovenčine

* knihu 'do ruky' vytlačenú na kvalitnom papieri

* praktické ukážky 18 overených techník, ktoré sú vhodné aj pre začiatočníka, aj pre pokročilého a dajú sa použiť kedykoľvek a v akomkoľvek veku

* konkrétne tipy, ako sa ľahko cítiť šťastne, nech je vaša situácia akákoľvek

* 55 tém, okrem iného: Čo má s vami spoločné Titanic / Ako zmeniť svoju momentálnu situáciu / Ako sa rozhodovať bez váhania / Ako sa zaľúbiť do najdôležitejšieho človeka vo vašom živote / Prečo nikdy nedostanete to, čo chcete / Ako žiť život podľa svojich predstáv / Ako si rýchlo pritiahnuť viac radosti do života / Čo s tým, keď vám druhí ľudia odsávajú energiu / Čo robiť, keď vás rodina a priatelia nepodporujú / Ako zistiť, čo vás naozaj baví / Ako nabrať odvahu / Ako prestať fajčiť / Koľko vážia naše emócie / Ako pochopiť iných ľudí / Prečo druhým ľuďom odpustiť / Ako si poradiť s kritikou / Ako dôverovať svojej intuícii / Ako mať viac energie do života...

* skutočné príbehy ľudí, ktorým sa vďaka spolupráci s Norou udiali veľké zmeny v živote a cítia sa konečne šťastnejšie a naplnenejšie

* krásne ilustrácie, ktoré špeciálne pre knihu Šťastie na dosah navrhol známy český výtvarník Petr Bařinka

* 12 EXTRA BONUSOV, ku ktorým získate e-mailom ZADARMO online prístup po doručení knihy

REFERENCIE: pozrite na Martinuse :) alebo na našom webe: www.stastienadosah.sk/kniha
Čas strávený výrobou 2222 hod
Vhodnosť na darček Babka, Čerstvá mamička, Mamička, Najlepšia kamarátka, Pani učiteľka, Priateľka/Manželka, Sestra, Tínedžerka
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je mamplan s. r. o., so sídlom Za Ferenitkou 17, 949 01 Nitra, IČO: 47539186, DIČ: 2023952887. Firma nie je platcom DPH. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorov je zakázané. Objednávkou produktov alebo služieb súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a predávajúci za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V materiáloch určených bezplatne na stiahnutie môžete nájsť informácie o našich produktoch alebo službách alebo o produktoch a službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto téme.

2. OBJEDNÁVKA

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach: www.stastienadosah.sk. Bližšie informácie môžete získať na adrese: nora@stastienadosah.sk. Kupujúci objednáva vybranú službu alebo produkt vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t. j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané produkty a služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu produktov a/alebo služieb. Pokiaľ si kupujúci objednal elektronicky dodávanú službu ako fyzická osoba a fakturačné údaje kupujúceho (nezdaniteľnej osoby) sú iné, ako slovenské, tak elektronicky poskytované služby podliehajú DPH krajiny, v ktorej má nezdaniteľná osoba bydlisko, pretože ide o elektronickú službu poskytovanú na diaľku. Pokiaľ si kupujúci objednal elektronicky dodávanú službu ako firma a jeho údaje sú iné, ako slovenské, tak sa na kupujúceho vzťahuje prenesená daňová povinnosť, to znamená, že daň musí odviesť kupujúci. Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami spoločnosti mamplan s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

3. FAKTÚRY A FORBY PLATBY

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktov a/alebo služieb. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Platba jednorazovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára prostredníctvom bankového prevodu. Pri neuhradení faktúry do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám táto bude stornovaná a Vaša objednávka bude zrušená bez nároku na jej obnovenie.

4. STORNO PODMIENKY

Po zakúpení fyzicky dodaného produktu spoločnosti mamplan s. r. o. máte nárok na 100% garanciu vrátenia peňazí. Garanciu je možné uplatniť najneskôr do 30 dní od kúpy a to písomne na: nora@stastienadosah.sk. Produkt musí byť dodaný na adresu dodávateľa v pôvodnom neporušenom stave a náklady na poštovné a balné hradí kupujúci. V prípade, že bude produkt doručený v poškodenom stave, zaniká nárok na vrátenie peňazí zo strany dodávateľa. Peniaze budú kupujúcemu po splnení všetkých podmienok vrátené rovnakým spôsobom, akým bol produkt pôvodne uhradený.

*** Na bonusy sa nevzťahuje garancia vrátenia peňazí, keďže ide o bezplatné darčeky.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19. 11. 2018. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Slovensko Slovenská pošta 2.90€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.