47.00€
Dostupnosť: Do mesiaca
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Hotovosť
  • Bankový prevod
Jesseho strom

Jesseho strom je adventný kalendár, pri ktorom sú deti v každodennom očakávaní, aký príbeh sa dnes prečíta, čo nasleduje a čo fascinujúce sa udialo vo Svätom písme - a aký symbol z príbehu si v daný deň zavesia/zalepia na adventný kalendár/strom.

Tento strom vznikol na základe knihy od Ann Voskamp - Odkrývanie najväčšieho daru - z vydavateľstva Kumran. “Počínajúc Jessem, Dávidovým otcom, sleduje najväčší dar dejín ľudstva od Adama až k Mesiášovi – s adventnými čítaniami z Písma, modlitbami a úvahami, ktoré nás deň po dni privádzajú k nádhernému Kristovmu prísľubu.”

A spolu s touto knihou si môžete prejsť celým adventom, príbeh za príbehom, s očakávaním vyvrcholenia, ktorým je narodenie Ježiša

Každý symbol, ktorý sa na strom lepí vďaka suchému zipsu, má priemer 5cm.

Strom je vo veľkosti 70x62cm - meraná je najširšia a najvyššia časť

Strom obsahuje 25symbolov

Je možné si kúpiť samotný strom, samotné symboly, alebo symboly spolu so stromom.

V prípade kúpy symbolov prišívam háčiky :)
Štýl Moderný
Materiál Filc
Spôsob výroby Šitie, Strojové Šitie
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR.Objednávka

Všetky produkty ponúkané v internetovom obchode https://www.codokazemama.sk/obchod/vcielka-marus si môžete objednať:
- on-line priamo v internetovom obchode, vyplnením internetovej objednávky

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

Objednávku môžete zrušiť (platí pre prípad, ak ešte nebola expedovaná)čodokažemama poštou adresovanou predajcovi Včielka Maruš


Platba za tovar

Platbu za tovar môžete uskutočniť:

- prevodom na účet - za tovar zaplatíte vopred prevodom na bankový účet.

Tovar bude expedovaný až po pripísaní úhrady na účet. Všetky údaje potrebné k úhrade, vám budú doručené e-mailom po odoslaní objednávky. Úhradu je potrebné uskutočniť do 7-mich pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka automaticky stornovaná.


Zvlášť u zákazníkov so zlou platobnou disciplínou Včielka Maruš neakceptuje neskoršie oznámenia a žiadosti o ďalšie čakanie na úhradu. Tiež takýmto zákazníkom môže byť ďalšia objednávka zamietnutá. Za pochopenie ďakujem.

Dodacie podmienky, neprevzatie zásielky

Objednaný tovar vám bude zaslaný Slovenskou poštou, a.s. na vami udanú dodaciu adresu. V prípade, že nie je možné odoslať množstvo a druh tovaru, ktorý bol uvedený v objednávke, vás budeme kontaktovať s návrhom riešenia.

Tovar je odosielaný pravidelne minimálne jedenkrát týždenne. V prípade špeciálnej objednávky na mieru zákazníka bude dodacia doba komunikovaná so zákazníkom e-mailom.

V deň keď bude zásielka vyexpedovaná, budete o tom informovaní prostredníctvom e-mailu.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody
- dodať tovar v dohodnutej cene
- tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky

Kupujúci sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť
- zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním
- pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) v odbernej lehote 18 dní (stanovené Slovenskou poštou a.s.) zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
- za poškodenie tovaru zavinené poštou
- za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou pošty alebo kuriéra
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi


Ceny poštovného

Uvedené ceny poštovného sú platné pre územie Slovenskej republiky. Cena a forma dopravy mimo územia SR je upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim. V cenách poštovného sú zahrnuté aj náklady na balné.

Doporučene: 3,- €


Storno objednávky

Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín sashe poštou adresovanou predajcovi Včielka Maruš, pričom je povinný uviesť presné číslo objednávky.


Reklamácie

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Kupujúci majú právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od obdržania tovaru.

Pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (teda tovar na špeciálnu objednávku, ktorý štandardne na sklade nedržíme), nemôže zákazník od zmluvy odstúpiť a teda tovar vrátiť.

Prípadné reklamácie adresujte sashe poštou adresovanou predajcovi. Spolu s popisom závady na tovare priložte aj fotografiu poškodeného tovaru a kópiu dokladu o zaplatení.
Pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar bude vymenený za nový, pokiaľ taký istý je skladom, resp. po vzájomnej dohode bude zaslaný iný, náhradný tovar, alebo vrátená suma za reklamovaný tovar.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.


Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu http://www.sashe.sk/vcielkamarus sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.Kontakt

Mária Kijovská

Župčany 136

08001 Prešov


IČO: 52090159
DIČ: 1082693865
Živnostenské oprávnenie vydal Okresný úrad v Prešove
OU-PO-OZP1-2018/047298-2 č. živnostenského registra 750-51852

Nie je platca DPH

Číslo účtu IBAN SK1583300000002001536332

Rešpektujte prosím autorské práva
Bez udelenia súhlasu majiteľa internetového obchodu nemáte oprávnenie kopírovať fotografie, motívy či texty alebo používať iný obsah tejto www stránky, taktiež kúpa výrobku neoprávňuje na jeho napodobňovanie!
Slovensko Slovenská pošta 3.00€
Osobný odber Župčany
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.