12.90€
Čas strávený výrobou
8760 hod
Dostupnosť: Na objednávku
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu

Hodnotenie

Platobné možnosti
  • Dobierka
Radi čítate deťom rozprávky na dobrú noc? Prechádzate obdobím vzdoru? Hľadáte cestu, ako dieťatko naviesť na požadované formy správania? V takom prípade Vás určite poteší kniha, ktorá vám a vašej ratolesti vyčarí úsmev na dobrú noc. Knihu odporúčajú viacerí lekári ako pomôcku na podporu rozvoja emocionálnej inteligencie u detí.

♥Čo kniha Úsmev na dobrú noc prináša? - 16 úsmevných edukačných rozprávok - rozprávky určené na čítanie pred spaním - každá rozprávka obsahuje výchovný prvok - rozprávky určené pre deti predškolského a ranného školského veku - návod ako dieťatko priviesť k požadovaným formám sociálneho správania - zakomponovanie dieťaťa priamo do deja rozprávok – zaručený úsmev na dobrú noc

♥Čím sa kniha líši od ostatných? - podpora prvočítania u začínajúcich čitateľov - ilustrácie inšpirované detskou kresbou - ilustrácie stvárňujúce názorné negativistické správanie dieťatka a následné správne správanie - poučný text príbehu je napísaný formou porekadla alebo rýmovačky pre ľahšiu zapamätateľnosť - obojstranná záložka stvárňujúca hlavného hrdinu slúžiaca na poznávanie vlastných emócií, ktoré ovplyvňujú naše správanie ako aj vnímanie emócií druhých - možnosť zapojiť dieťa cez záložku do odmeňovania hlavného hrdinu prostredníctvom nemateriálnej odmeny - úsmevom za láskavé, ľudské, úctivé a slušné správanie. Rozvoj EQ inteligencie prispieva k budovaniu úspešného a radostného života.

♥Voľným pokračovaním publikácie Úsmev na dobrú noc je kúzelná rozprávková kniha📗PALETA ŽIVOTA ZAJAČIKA ČUDOVAČIKA – . Vďaka interaktívnej zložke prirodzene rozvíja u detí orientáciu na ploche, číselnú predstavivosť, zrakové vnímanie a grafomotoriku. Pomáha k emocionálnemu prepojeniu detí s prírodou –výchovná téma požadovaná celosvetovo v MŠ, ZŠ ako aj v rodinnej výchove. Odporúčaný vek 4-9 rokov, predajná cena 12,90 eur.

♥Publikácie získali literárne uznanie udelené OZ Benedikt „Zlaté pero Ladislava Ťažkého za originálnu tvorbu vo výchovno-vzdelávacej oblasti pre deti a rodičov“.

🎁 Kúpou oboch publikácii získavate DARČEK – edukačnú obojstrannú hračku zajačika na podporu rozvoja EQ u detí (do vypredania zásob). Ponuku nájdete tu: https://www.codokazemama.sk/produkt/knizna-seria-edukacna-hracka-ako-darcek
🎁 Kúpou 4 ks kníh získavate poštovné zdarma.
🎁 BONUSOM ku knihám sú pracovné listy na rozvoj grafomotoriky a podporu environmentálnej výchovy.
🎁 Pri objednávke 10 ks kníh môžete využiť 10% zľavu.

Tričko so zajačikom Čudováčikom v rôznych farbách a veľkostiach nájdete u Ada Bada Tshirts tu: https://www.codokazemama.sk/produkt/tricko-so-zajacikom-cudovacikom

Čas strávený výrobou 8760 hod
Tematika Deti
Vhodnosť na darček Chlapček (2 - 7 rokov), Dievčatko (2 - 7 rokov), Mamička, Najlepšia kamarátka, Otecko, Pani učiteľka
Všeobecné obchodné podmienky/ Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné obchodné podmienky
1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Lucia Benková, so sídlom Kocurany 189, 972 02 Opatovce nad Nitrou, Slovensko, DIČ: 1071021248.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a inými právnymi predpismi v platnom znení.

1.2 Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na predajnej stránke. Bližšie informácie môže záujemca získať na adrese: luciabenkova.author@gmail.com.

Kupujúci objednáva vybraný produkt zaslaním objednávky mailom na adresu: luciabenkova.author@gmail.com alebo telefonicky: +421 919 177 357. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať, prípadne doplniť alebo opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný produkt a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

1.3 Daňový doklad a forma úhrady

Pri objednávaní tovaru sa kupujúci s predávajúcim dohodnú na forme úhrady a spôsobe doručenia tovaru. Následne predávajúci poskytne pokyny k platbe.

Na základe objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad o zakúpení tovaru. Takýto doklad zaslaný poštou spolu so zásielkou zároveň slúži ako dodací list

1.4 Spôsob platby

Možnosti platieb:

a) bankovým prevodom po zaslaní objednávky
b) v hotovosti pri prevzatí tovaru – dobierka na účet

1.5 Dodacie lehoty

Objednávky hmotných produktov vybavuje predávajúci priebežne, v rámci svojich možností, najneskôr však odosiela do 7 dní od uhradenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, ak by predávajúci nebol schopný tento termín dodržať (napr. cestovanie, choroba…) je povinný kupujúceho včas informovať.

1.6 Spôsob dodania tovaru

Tovar predávajúci posiela Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. Ak zásielka nepríde do 14 dní od zadania objednávky, kupujúci by mal predávajúceho kontaktovať.

1.7 Záručná doba a reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Reklamácie sú posudzované individuálne, v prípade problémov či otázok môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom: luciabenkova.author@gmail.com.

Predávajúci zodpovedá za:

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
dodanie tovaru v takom množstve v akom bol uvedený na objednávke
priloženie dokladu

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar

1.8 Vrátenie tovaru:

Tovar môže kupujúci bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačnú povinnosť podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, predávajúci zasiela nepoškodený tovar späť na vlastné náklady, nikdy nie dobierkou. Je nevyhnutné kontaktovať predávajúceho vopred e-mailom na: luciabenkova.author@gmail.com.

Knihy nie je možné vrátiť v nasledovných prípadoch:

tovar je mechanicky poškodený
knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

1.9 Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

1.10 Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19. 11. 2018. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.


2 Ochrana osobných údajov

Ochranu súkromných údajov kupujúceho berie predávajúci vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

Predávajúci sa bude snažiť o to, aby zverené údaje kupujúceho boli zabezpečené proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie kupujúceho je predávajúci schopný poskytnúť informácie o tom, aké údaje o kupujúcom na webe zaznamenáva. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, predávajúci zaznamenáva len v prípade, že boli poskytnuté kupujúcim dobrovoľne v rámci registrácie na webe predávajúceho, nákupom produktov, či súťažou.

Osobné údaje kupujúceho predávajúci využíva za účelom plnenia zmluvných povinností v súvislosti s predajom tovaru, za účelom vedenia daňovej evidencie a za účelom priameho marketingu – zasielanie informačných/obchodných materiálov. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak kupujúci nemá záujem o informácie tohto typu, môže predávajúceho kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť.


3 Kontakt

luciabenkova.author@gmail.com
+421 919 177 357
www.luciabenkova.com

Mgr. Lucia Benková
Kocurany 189
972 02 Opatovce nad Nitrou
Slovensko

DIČ: 1071021248
Nie je platcom DPH

Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z výkonu slobodného povolania je zapísaná na Daňovom úrade v Trenčíne.

© 2018 Lucia Benková
Slovensko Slovenská pošta 2.50€
Dobierka 1.00€
Priemerné hodnotenie tohto produktu je: 4.7

Najpopulárnejšie hodnotenia

Veronika Vallová
Knižka je veľmi pekná a tematicky dobre spracovaná.
Erika Borčíková
Knižku som kúpila pre synovu malú dcérku a už keď som ju objednávala som vedela,že to bude perfektný darček.Knižka je aj vizuálne veľmi pekná a lákavá.Každé ráno si pri sviečkach a čaji z nej čítame s dospelým synom nahlas :) Chceme to stihnúť celé kým je knižka ešte u nás .
Katarína Gazdíková
Veľmi milá knižka pre menšie deti. Oceňujem jednoduchosť a primeranú dĺžku príbehov, ktoré sú zrozumiteľné aj najmenším čitateľom. Veľmi vhodné na rozvoj porozumenia čítaného textu. A v neposlednom rade sme sa s dcérkou pri čítaní dobre zabavili a zajačik Čudováčik sa stal súčasťou našich hier. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie príbehy :-)
Zobraziť všetky hodnotenia