13.90€
Dostupnosť: Do 2 týždňov
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
  • Darček zdarma od 20€

Platobné možnosti
  • Hotovosť
  • Bankový prevod
Originálny ručne vyšívaný prívesok s kvetinovým motívom s nádychom romantiky a folklóru osadený do dreveného rámiku. Autorská tvorba.
Dĺžka retiazky je 60 cm, priemer rámiku je 5 cm.
Použité materiály: gobelínové plátno, bavlnky, drevený komponent, kovové komponenty, kovová retiazka.
Dostupnosť produktu: na objednávku. Každý kúsok je jedinečný, nikdy sa nepodarí vyrobiť dva úplne identické kúsky.
Pohlavie Pre ženu/dievča
Štýl Folklórny
Materiál Drevo
Spôsob výroby Ručná Výšivka
1. Základné ustanovenia
1.1. Obchod Ivett handmade (ďalej "predávajúci") je predajná značka spoločnosti IT Creative s.r.o., so sídlom Štvrť Čajkovského 3732/3, 03608 Martin, IČO: 50846680, DIČ: 2120504958.

2. Objednávka a platba
2.1. Objednávka tovaru je realizovateľná prostredníctvom internetového portálu "Čo dokáže mama". Potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim obchodný vzťah.
2.2. Platbu za tovar je možné zrealizovať dvomi spôsobmi: 1) platba na účet na základe predfaktúry, 2) osobný odber.
2.3. Kupujúci má právo do 48 hodín objednávku bez udania dôvodu zrušiť, a to formou kontaktovania predávajúceho prostredníctvom vnútornej pošty. V prípade úhrady za tovar formou platby na účet predávajúceho, je predávajúci povinný po pripísaní sumy za tovar na svoj účet, vrátiť sumu na účet kupujúceho (najneskôr do siedmych pracovných dní).
2.4. Predávajúci je povinný objednávku zrealizovať s výnimkou bodu 2.4.1.
2.4.1. Predávajúci má v prípade výnimočných a neočakávaných okolností (choroba, úraz znemožňujúci objednávku zrealizovať a pod.) právo objednávku zrušiť do siedmych pracovných dní, pričom kupujúci musí byť o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom vnútornej pošty. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnú sumu uhradenú za tovar najneskôr do desiatich pracovných dní - uvedené platí v prípade úhrady za tovar formou platby na účet predávajúceho.

3. Poštovné a odoslanie tovaru
3.1. V prípade, že kupujúci zvolí prevzatie zásielky formou osobného odberu, je povinný si zásielku prevziať na mieste a čase určenom po dohode s predávajúcim. Mestom osobného odberu je Martin.
3.2. Odoslanie tovaru predávajúci realizuje prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar predávajúci odosiela na adresu doporučene, a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v priebehu objednávania platné údaje (meno, aké má uvedené na schránke, platná adresa), aby mohla byť zásielka riadne doručená.
3.3. K dispozícii je 1 variant poštovného.
3.4. V prípade, že sa zásielka vráti na adresu predávajúceho z dôvodu jej nevyzdvihnutia v lehote stanovenej Slovenskou poštou, či uvedenia nesprávnej adresy, je kupujúci povinný uhradiť plnú výšku spiatočného poštovného, a to na účet predávajúceho najneskôr do siedmych pracovných dní odo dňa upovedomenia o tejto skutočnosti zo strany predávajúceho prostredníctvom vnútornej pošty.

4. Reklamácia
4.1. Kupujúci má právo vrátiť zásielku do siedmych pracovných dní odo dňa jej doručenia, a to v nepoškodenom stave, nepoužívanú, v pôvodnom nepoškodenom obale a na vlastné náklady. O vrátení informuje prostredníctvom vnútornej pošty predávajúceho, ktorý následne vyplatí plnú sumu uhradenú za tovar na účet kupujúceho.
4.2. Reklamačný postup: kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom vnútornej pošty so žiadosťou o reklamáciu tovaru, pričom uvedie dôvod reklamácie a priloží fotodokumentáciu dôvodu reklamácie. Následne pošle na adresu predávajúceho reklamovaný tovar na vlastné náklady. Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie a do troch pracovných dní sa vyjadrí prostredníctvom vnútornej pošty kupujúcemu o výsledku posúdenia reklamácie.
4.3. Oprávnené dôvody reklamácie: vypadnutie skleneného kabošonu, odlomenie časti kovového komponentu (nie v dôsledku opotrebovania alebo nesprávnej manipulácie).
4.5. Neoprávnené dôvody reklamácie: poškodenie súvisiace s bežným opotrebovaním a nesprávnym používaním produktu. Medzi bežné opotrebovanie sa zaraďuje korózia kovových častí produktu. Pod nesprávne používanie produktu patrí poškodenie súvisiace so silným ťahom, tlakom, nárazom, pádom (napríklad roztrhnutie retiazky pri manipulácii, zlomenie drevenej časti produktu, zdeformovanie kovovej časti tlakom alebo ťahom, prasknutie skleneného kabošonu).
4.6. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie sa predávajúci zaväzuje poškodenie produktu opraviť. V prípade nemožnosti opravy tovaru sa predávajúci zaväzuje zaslať na adresu kupujúceho ten istý produkt s výnimkou bodu 4.6.1.
4.6.1. V prípade, že predávajúci nie je schopný opäť vytvoriť reklamovaný produkt, ponúka kupujúcemu možnosť výberu z dvoch alternatív: a) kupujúci si vyberie iný produkt v rovnakej sume, b) kupujúcemu bude vrátená suma uhradená za tovar, a to bankovým prevodom (do siedmych pracovných dní).

5.1. Záverečné ustanovenia
Kupujúci si je vedomý autorských práv k produktom v obchode Ivett handmade. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa riadne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a vyjadruje svoj súhlas s ich znením. Body tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Slovensko Slovenská pošta 1.90€
Osobný odber Martin
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.