3.00€
Dostupnosť: 99ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
  • Dobierka
  • Hotovosť
Zvedajko je malý kamarát všetkých detí. Často prežíva napínavé, zábavné aj poučné dobrodružstvá. Najväčšiu radosť má, keď svojich kamarátov dokáže zabaviť či niečo nové naučiť. Jeho hlavnou úlohou je robiť radosť malým i veľkým čitateľom.


Vydajte sa so Zvedajkom na návštevu do zoo, spoznajte zvieratká a prežite spoločne s ním ďalšie veselé dobrodružstvo.

Zvedajko sa zoznámi s dikobrazom, žirafou, slonmi, levmi a mnohými ďalšími zvieratkami, a samozrejme sa o nich dozvie množstvo zaujímavostí a nových informácií.

Ak chcete spoznať Zvedajka bližšie a skamarátiť sa s ním nazrite do jeho príbehov a prežite s ním jeho zaujímavé a veselé dobrodružstvá.VHODNÉ PRE MALÝCH ČITATEĽOV OD 6 ROKOV
Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Martin Drdoš – Knihkupectvo KRUH, so sídlom: Okružná 17, 934 01 Levice, predajňa: Československej armády 18, 934 01 Levice. IČO: 44 847 939, DIČ: 104 558 5552, zapísanej v Živnostenskom registri Obvodného úradu Levice, pod č. 420 – 22933 (ďalej len „spoločnosť Kníhkupectvo KRUH“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.knihkupectvokruh.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

Článok I.

Definícia pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.knihkupectvokruh.sk je spoločnosť Martin Drdoš – Kníhkupectvo KRUH, so sídlom Okružná 17, 934 01 Levice.
Predávajúcim je spoločnosť Martin Drdoš – Kníhkupectvo KRUH, so sídlom Okružná 17,934 01 Levice
Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.knihkupectvokruh.sk jespoločnosť Martin Drdoš – Kníhkupectvo KRUH, so sídlom Okružná 17, 934 01 Levice.
Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.
E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom,ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope, výberom tovarov alebo služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
Prijatím objednávky tovaru na stránke www.knihkupectvokruh.sk dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predajňou Kníhkupectvo KRUH a kupujúcim.
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvome-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
Článok II.

Cena

Pri objednávaní tovaru z internetového kníhkupectva sa na tovar vzťahuje cena zverejnená ako „Naša cena“.
Cena je uvádzaná s DPH, pokiaľ nie je napísané inak.
Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne.
Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.
Článok III.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena uvedená na webe je konečná a je stanovená v mene Euro. (spoločnosť Kníhkupectvo KRUH nie je platcom DPH).
Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) spoločnosti Kníhkupectvo KRUH a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru. Bližšie Článok V.
Článok IV.

Dodanie objednaného tovaru

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že objednaný tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade so zmluvou.
Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak si pre tovar príde do kamennej predajne. Túto skutočnosť kupujúci označí v objednávkovom formulári.
Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v objednanom množstve, akosti a prevedení.
Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.
Článok V.

Spôsob platby

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a) platba v hotovosti pri prebratí objednávky v kamennom obchode,
b) platba prostredníctvom platobného terminálu (platobnou kartou) pri prebratí objednávky v kamennom obchode,
c) platba na faktúru vopred bankovým prevodom,
d) prostredníctvom elektronického bankovníctva,
e) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
f) platba darčekovou poukážkou vydanou Kníhkupectvom Kruh. Podmienky využitia darčekovej poukážky sú uvedené v článku XIV.
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
Kníhkupectvo KRUH si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.
V prípade platby platobnou kartou v predajni je Kupujúci povinný chrániť údaje na svojej platobnej karte a zakryť svoj PIN kód.
Článok VI.

Dodacie lehoty

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. K presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Kníhkupectvo KRUH povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 21 dní od potvrdenia objednávky. Zvyčajne je ten čas kratší. Ak sa zdá doba vybavovania objednávky kupujúcemu príliš dlhá má právo kedykoľvek pred odoslaním svoju objednávku stornovať.
Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, alebo pri osobnom prevzatí a zaplatení tovaru na predajni začína dodacia lehota plynúť od pripísania celkovej ceny na účet spoločnosti Kníhkupectvo KRUH za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
Expedičné lehoty, ktoré sú uvedené pri každom titule majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie trvá 1-3 pracovné dni v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.
Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na knihy s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.
Pri každom titule na stránke www.knihkupectvokruh.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak spoločnosť Kníhkupectvo KRUH zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), spoločnosť Kníhkupectvo KRUH kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, spoločnosť Kníhkupectvo KRUH kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný titul vráti.
Článok VII.

Spôsob dodania tovaru

Kupujúci v objednávkovom formulári zadáva nasledujúce spôsoby dodania:
Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:
a) Slovenská pošta na adresu uvedenú kupujúcim.
b) Prostredníctvom služby Zásielkovňa.
c) Osobný odber tovaru v kamennej predajni na adrese: Československej armády 18, Levice.
Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb. V prípade výpadku informačného systému doručovateľa alebo iných nepredpokladaných okolností Kníhkupectvo KRUH nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
Článok VIII.

Miesto dodania

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.
Zásielky doručujeme do Slovenskej republiky. V prípade záujmu objednať tovar do inej krajiny, nás kontaktujte a budú dohodnuté individuálne prepravné podmienky.
Článok IX.
Poštovné a iné poplatky

Pri objednávkach na Slovensko je k cene objednávky účtované poštovné a balné podľa výberu spôsobu doručenia kupujúcim.
Poštovné a balné nie je účtované pri objednávkach nad 50€ (cena bez poštovného).
Pri objednávke do zahraničia sa účtuje poštovné podľa cenníku prepravcov. Zásadne na dobierku alebo platbou vopred na faktúru.
Pri platbe na dobierku sa účtuje poplatok za poskytnutie tejto služby.
Žiadne iné poplatky nie sú účtované.
Článok X.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Článok XI.

Zodpovednosť za vady

Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou Kníhkupectvo KRUH a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Článok XII.

Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Knihkupectvo KRUH vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.knihkupectvokruh.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
d) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
e) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Kníhkupectvom Kruh a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Kníhkupectvo Kruh právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.

V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Martin Drdoš – Kníhkupectvo KRUH, Okružná 17, 934 01 Levice, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu knihkupectvokruh@gmail.com.

V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je spoločnosť Kníhkupectvo KRUH povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Kníhkupectvo KRUH najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky, alebo odoslaného e-mailu. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Kníhkupectvo KRUH povinná:
a) prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Martin Drdoš – Kníhkupectvo KRUH, Okružná 17, 934 01 Levice alebo ho osobne odovzdať v kamennej predajni Kníhkupectvo KRUH, Čsl. Armády 18, 934 01 Levice. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu – faktúry.
c) vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
Spoločnosť Kníhkupectvo KRUH nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Kníhkupectvo KRUH. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Kníhkupectvo KRUH.
Spoločnosť Kníhkupectvo KRUH si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti Kníhkupectvo KRUH. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť Kníhkupectvo KRUH vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Kníhkupectvo KRUH na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť Kníhkupectvo KRUH kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Kníhkupectvo KRUH. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Kníhkupectvo KRUH znáša kupujúci.
Spoločnosť Kníhkupectvo KRUH je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a) ak pri platbe na účet spoločnosti Kníhkupectvo KRUH kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky
b) ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni,
c) od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,
d) na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
e) v kamennej predajni na osobný odber v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia e-mailom a/alebo SMS o pripravenej objednávke,
f) ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Kníhkupectvo KRUH, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Kníhkupectvo KRUH schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti Kníhkupectvo KRUH inak ho zaobstarať,
g) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Kníhkupectvo KRUH tovar nakupuje.
Odstúpenie spoločnosti Kníhkupectvo KRUH od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Kníhkupectvo KRUH kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
Odstúpenie spoločnosti Kníhkupectvo KRUH od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti Kníhkupectvo KRUH na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.
Článok XIII.

Ochrana osobných údajov

O ochrane osobných údajov sa dočítate viac tu: Ochrana osobných údajovČlánok XIV.

Záverečné ustanovenia

Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.knihkupectvokruh.sk.
Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
Prípadné spory medzi Kníhkupectvom KRUH a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na naše kníhkupectvo pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 21. 8. 2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP .Kníhkupectvo KRUH si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.


Ak cena tovaru nepresiahne sumu 50€, kupujúci v objednávkovom formulári vyberá nasledujúce spôsoby dodania:

Slovenská pošta na adresu uvedenú kupujúcim – doručenie do 1-3 pracovných dní od odoslania tovaru. Cena prepravy je podľa váhy a cenníka Slovenskej pošty od 2 do 9 €.
Prostredníctvom služby Zásielkovňa. Cena prepravy je podľa váhy tovaru 2,40€ alebo 4,70€. (pripravujeme)
Osobný odber tovaru v kamennej predajni na adrese: Československej armády 18, Levice.
Zásielky doručujeme do Slovenskej republiky. V prípade záujmu objednať tovar do inej krajiny, kontaktujte nás a dohodneme individuálne prepravné podmienky.

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb. V prípade výpadku informačného systému doručovateľa alebo iných nepredpokladaných okolností Kníhkupectvo KRUH nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
Slovensko Slovenská pošta 2.00€
Česko Slovenská pošta 10.00€
Dobierka 2.00€
Osobný odber Levice
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.