3 kľúče k srdcu dieťaťa

ONLINE PROGRAM S 3 MESAČNOU PODPOROU

3 KĽÚČE K SRDCU DIEŤAŤA

Nauč sa (nielen) s deťmi komunikovať tak, aby ťa počúvali, aby sa vždy cítili prijímané, a aby sa ti v čase "puberty" zdôverovali a neutekali z domu preč.

Nevieš ako reagovať vo vypätých situáciách na tvoje dieťa?

🗝 Chcela by si svojmu dieťaťu viac rozumieť a tiež tomu, čo ti chce povedať, aj keď ešte nerozpráva?

🗝 Trápiš sa, že si tvoje dieťa doslova ubližuje a odmieta tvoju pomoc?

🗝 Hľadáš vždy tie správne slová, aby si mu neublížila, no nejak sa ti to nedarí?

🗝 Máš niekedy pocit, že si už vyskúšala všetko možné, no dieťa ťa aj tak nepočúva?

🗝 Chcela by si vedieť riešiť všetky konflikty v akomkoľvek veku dieťaťa efektívne?

🗝 Ako komunikovať s “pubertiakom”, aby ti nestáli vlasy dupkom a neprišla si o všetky nervy?

🗝 Snažíš sa s deťmi nastaviť hranice, no stále ti to nefunguje tak ako by si chcela?

🗝 Chceš zo svojho dieťaťa vychovať emocionálne zdravého človeka?

🗝 Ako pomôcť dieťaťu riešiť jeho vlastné problémy tak, aby si podporovala jeho zdravé sebavedomie?

🗝 Snažíš sa vždy vyhovieť deťom a zabúdaš popri tom na svoje potreby?

Rada ťa naučím konkrétne techniky a kľúče ako komunikovať s deťmi efektívne v akomkoľvek veku, aby boli napĺňané potreby dieťaťa, ale aj potreby rodiča, čo vedie k vzájomnej spokojnosti a harmonickému vzťahu. 

ONLINE PROGRAM S 3 MESAČNOU PODPOROU za PREDPREDAJOVÚ CENU

 460€ + možnosť splátok a 30 - dňovou GARANCIOU VRÁTENIA PEŇAZÍ

Kto pre teba program pripravil?

Volám sa Miška "KRNY" Krnáčová a celým svojim srdcom milujem deti a práve preto som sa rozhodla učiť ženy a matky ako viac rozumieť svojim deťom, tvoriť s nimi dlhodobé harmonické vzťahy a VEDOME ich viesť, v súlade s ich vlastnou dušou. Je to veľmi dôležitá úloha v živote každého rodiča. Žiadny rodič nie je zlý, aj on je iba človek, ktorý má vo svojom živote rôzne problémy, ťažké traumy či bloky zo svojho detstva a hlavne staré zaužívané vzorce výchovy od svojich vlastných rodičov. Je veľmi dôležité ako sa vyrovnáme s vlastnými (aj podvedomými) bolesťami, pretože práve to ovplyvní, akými budeme rodičmi našim deťom. Či začneme pri prvom konflikte kričať, alebo naše pocity spracujeme a tým aj naše deti naučíme, ako majú zvládať svoje vlastné emócie.

Všetkým rodičom prajem, aby si našli vlastnú cestu k svojim deťom a zabalili svoje ČINY do správnych SLOV.

Komentáre