Denný a Týždenný  VEDOMÝ LETNÝ TÁBOR pre DETI  NA FARME u BOSORIEK

Tvoríme Nový Svet s Deťmi

Tábor na Farme 5 Bosoriek (Máštinec, okr. Poltár) je založený na princípe Vedomej Výchovy, kde pristupujeme k deťom INAK - štýlom vedomej výchovy, kde sa deti stávajú SPOLUtvorcami programu a života na farme. Hravým spôsobom cez rôzne "role" počas pobytu na farme pracujeme s detskými emóciami a učíme sa o nich komunikovať, pričom každá aktivita je v súlade s dieťaťom, čím sa vyzdvihuje jeho jedinečnosť, PRIJATIE  a SLOBODA detskej duše. 

V čom je tento tábor iný od ostatných?

Tábor je vedený v systéme vedomej výchovy, kde sa deti spolupodieľajú na programe, spolupracujú medzi sebou, učia sa hravým spôsobom pracovať so svojimi emóciami, učia sa komunikačným zručnostiam a ak sa dieťa javí rodičovi ako "problémové", počas tábora s ním pracujeme, zameriavame sa na jeho pozitívne vlastnosti, čím sa mení aj správanie dieťaťa a postupne sa vytesňuje jeho nežiadúce správanie. VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE TU.

POSLAŤ PRIHLÁŠKU NA DENNÝ TÁBOR

Kedy: Pondelok - Piatok

Trvanie: od 8:00 do 16:30

Vek: 6 - 13r., menšie deti po dohode s rodičmi

Program sa zosúlaďuje s týždenným táborom, podľa počtu prihlásených detí na jednotlivé formy tábora.

ŠPECIÁLNA PONUKA ! 

Namiesto 135€ zaplatíte len 125€ + doprava

*vrátane stravy a pitného režimu

1. turnus: 25.07. - 29.07.2022

2. turnus: 08.08. - 12.08.2022

POSLAŤ PRIHLÁŠKU NA POBYTOVÝ TÁBOR 

ŠPECIÁLNA PONUKA LEN DO KONCA JÚNA! 

Namiesto 279€ zaplatíte len 259€

*vrátane stravy a ubytovania  *pri dvoch deťoch zľava na každé dieťa 20 eur

1. turnus: 24.07. - 30.07.2022

2. turnus: 07.08. - 13.08.2022

Komentáre