Ukážkové hodiny Hravej angličtiny

Milé mamičky, pozývam vás na ukážkové hodiny Hravej angličtiny v Bratislave na Račianskej 1/D. Kurzy sú určené pre deti od 2 do 10 rokov. Pri výučbe nepoužívam žiadne špeciaĺne metódy, iba tie, ktoré majú deti prirodzene rady. Veľa spievame, hýbene sa, objavujeme, tvoríme, čítame, rozprávame sa a, samozrejme, smejeme sa. Kurzy sú zamerané hlavne na komunikáciu, ktorá prebieha výlučne v anglickom jazyku. Ak by vám niektorý z termínov vyhovoval, kontaktujte ma. 

Termíny ukážkových hodín:

17.9. a 19.9. o 10:00 ukážková hodina pre dvojročných a trojročných

17.9. o 16:00 pre trojročné až päťročné deti

19.9. o 16:00 pre prvákov a druhákov

20.9. o 10:30 pre "neškôlarov" (4 až 6 rokov)

24.9. o 16:00 pre tretiakov a štvrtákov

Teším sa na vás!

----------------------------

HRAVÁ ANGLIČTINA
Mgr. Martina Stupková
Račianska 1/D
831 02 Bratislava
h.anglictina@gmail.com
0901 703 207
www.hravaanglictina.sk
 

Komentáre