Andrea Kováčová
Andrea Kováčová
autorka, zakladateľka a srdce projektu
Eva Toth
Eva Toth
Hlavná koordinátorka projektu
Mária Baláž Gyuránová
Mária Baláž Gyuránová
Komunikácia s firemnými zákazníkmi
Andrea Halušková
Andrea Halušková
organizácia aukcií
Andrea Valachova
Andrea Valachova
Marketing
Tamara Sirková
Tamara Sirková
Naše charitatívne aktivity
Lucka Benková
Lucka Benková
sekcia Mamička týždňa
Katarína Šťavinová
Katarína Šťavinová
sekcia ZAUJALO NÁS
Diana Astrabová Lokšová
Diana Astrabová Lokšová
autorka kníh
Katka Paulišinová
Katka Paulišinová
autorka kníh
Anna Černáková
Anna Černáková
Ilustrátorka našich nápadov
Henrieta Šuták
Henrieta Šuták
Organizátorka našich Mama trhov
Karin Bodnárová
Karin Bodnárová
účtovná poradkyňa, sociálne siete
Majka Cápová
Majka Cápová
propagácia produktov a služieb mamičiek
Anita Pozsonyi
Anita Pozsonyi
účtovníčka
Anička Olexová
Anička Olexová
SEO analytik