Andrea Kováčová
Andrea Kováčová
autorka, zakladateľka a srdce projektu
Eva Toth
Eva Toth
Hlavná koordinátorka projektu
Mária Baláž Gyuránová
Mária Baláž Gyuránová
Marketing a spolupráce
Andrea Halušková
Andrea Halušková
organizácia aukcií
Michaela de Witters
Michaela de Witters
Crowdfundingové kampane
Tamara Sirková
Tamara Sirková
Naše charitatívne aktivity
Lucka Benková
Lucka Benková
sekcia Mamička týždňa
Petra Maloštíková
Petra Maloštíková
Správa sociálnych sietí
Majka Cápová
Majka Cápová
tvorba marketingových kampaní