Andrea Kováčová
Andrea Kováčová
autorka, zakladateľka a srdce projektu
Andrea Halušková
Andrea Halušková
organizácia aukcií
Michaela de Witters
Michaela de Witters
Crowdfundingové kampane
Tamara Sirková
Tamara Sirková
Naše charitatívne aktivity
Lucka Benková
Lucka Benková
sekcia Mamička týždňa
Lenka Kučerová
Lenka Kučerová
Marketing
Majka Cápová
Majka Cápová
propagácia produktov a služieb mamičiek
Anita Pozsonyi
Anita Pozsonyi
účtovníčka