Andrea Kováčová
Andrea Kováčová
autorka, zakladateľka a srdce projektu
Eva Toth
Eva Toth
Hlavná koordinátorka projektu
Andrea Agg
Andrea Agg
Šéfredaktorka, organizacia súťaží, marketing
Andrea Halušková
Andrea Halušková
organizácia aukcií
Andrea Valachova
Andrea Valachova
Marketing
Martina Kavuliaková Stríbrnská
Martina Kavuliaková Stríbrnská
recenzie kníh
Lucka Benková
Lucka Benková
Redaktorka
Katarína Šťavinová
Katarína Šťavinová
sekcia ZAUJALO NÁS
Diana Astrabová Lokšová
Diana Astrabová Lokšová
autorka kníh
Katka Paulišinová
Katka Paulišinová
autorka kníh
Anna Černáková
Anna Černáková
Ilustrátorka našich nápadov
Henrieta Mlynarčíková
Henrieta Mlynarčíková
Organizátorka našich Mama trhov
Karin Bodnárová
Karin Bodnárová
účtovná poradkyňa, sociálne siete
Anita Pozsonyi
Anita Pozsonyi
účtovníčka