Aukcia pre OZ Smaragdy
Aukcia už skončila
Rodina vyzbierala
2200€

"V ohlušujúcom tichu choroby nezostať sám“

Na začiatku OZ Smaragdy pred 3 rokmi sme boli tri. Každá z nás sa osobne stretla s rakovinou ako príbuzná pacienta a táto choroba nám zobrala najbližších členov rodiny. Preto sme založili Občianske združenie Smaragdy a snažíme sa pomáhať pacientom, ale aj ich najbližším.

Keď do ľudského života vstúpi rakovina, nemilosrdne zasiahne osudy chorých, ale aj ich blízkych. Spočiatku sa vkráda nenápadne, len zľahka ohlasuje svoju nevítanú prítomnosť. Človek zvyčajne prehliada jej prvotné varovné signály, alebo ich ešte nedokáže identifikovať, či ich odmieta akceptovať a racionálne konať. Ničím nehatená choroba sa v tele postupne udomácni, priam sa zahniezdi a preberie vládu nad telom aj duchom svojho hostiteľa.

Vďaka pokroku medicíny, včasnej diagnostike a odbornému zásahu lekárov máme v dnešnej dobe veľkú šancu toto ochorenie podchytiť, liečiť a prežiť ešte hodnotný život.

Zásadnú úlohu v liečebnom procese zohráva aj psychické nastavenie pacienta. Neraz sme svedkami toho, že v ohlušujúcom tichu choroby sa človek stráni okolitého sveta, tají svoj zdravotný stav, prípadne nenachádza podporu vo svojom najbližšom okolí. Tak sa dostáva do začarovaného kruhu vlastnej bezmocnosti, bezvýchodiskovosti a neraz aj sociálnej izolácie a zvyčajne nevie, kde hľadať pomoc.

Z toho dôvodu vzniklo Občianske združenie Smaragdy na podporu onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú pomôcť, poradiť pri komunikácii a starostlivosti o onkologického pacienta a vytvárať priestor pre komunity vzájomnej dôvery a blízkosti. V tejto náročnej obmedzujúcej „covidovej „ dobe cítime potrebu venovať ešte väčšiu pozornosť onkologickým pacientom, ktorí sa vinou vírusu dostali neprávom na perifériu verejného záujmu. Smaragd má zelenú farbu, ktorá je farbou života. Aj my chceme podporovať život, bytie našich členov, klientov a pacientov.

OZ SMARAGDY ponúka svojim ČLENOM nasledovné služby:

• konzultácie s onkológom ohľadne liečby, výživy, podpornej a doplnkovej liečby

• individuálne a skupinové psychoterapie so psychológmi, ktorí sa venujú špeciálne onkologickej problematike

• možnosť zúčastniť sa spoločenských a športových aktivít /kino, divadlo, výlety, turistika/, ktoré sú pripravované s ohľadom na onkologických pacientov

• možnosť zúčastniť sa seminárov o zdravom životnom štýle, psychohygiene, zdravej výžive, ktoré sú pripravované skúsenými odborníkm

• školenia zdravotných sestier so zameraním na prevenciu syndrómu vyhorenia • biblioterapia a arteterapia na onkologickom oddelení

• preventívny edukačný program pre stredoškoláčky so zameraním na prevenciu rakoviny prsníka

Vopred ďakujeme každému, kto svojím dielom prispeje k tomu, aby naše združenie mohlo aj naďalej plnohodnotne poskytovať pomoc tým, pre ktorých bolo založené. Uvedomujeme si náročnosť tejto doby, a o to viac je každý dobrý skutok vzácnejší. Financie z aukcií plánujeme použiť na plynulé zabezpečovanie psychologickej podpory pacientov a príbuzných, nákup vitamínov a ich distribúciu pacientom a našou veľkou túžbou je začať organizovať regeneračné víkendové pobyty pre pacientov.

 

Priebeh aukcie:

Prihlasovanie výrobkov do aukcie trvá od 20.11.2020 - 27.11.2020

Ak máte doma jeden výrobok z Vašej ručnej práce nazvyš alebo poskytujete službu, ktorú by ste rady darovali do aukcie, pošlite fotku/plagatik na aukcia@codokazemama.sk 📧
Poštovné hradí mamina, ktorá výrobok posiela, a podmienkou je zasielanie vecičiek doporučene. 

Do mailíka ešte prosím napíšte tieto údaje:

 Názov výrobku/služby:
✅ Vyvolávacia cena: obyčajne dávame 1 eur 
✅ Detail/Popis výrobku (čo to je, materiál, veľkosť atď):
✅ Meno a Priezvisko (Ak nechceš tak nebude zverejnené):
✅ Telefón (nebude zverejnený, potrebujeme len na kontakt):
✅ Link na stránku obchodu na www.codokazemama.sk, vlastný web alebo facebook fanpage (Nepovinné ale pomôže v tvojej propagácii):

Draženie bude prebiehať na fanpage Čo Dokáže Mama od 29.11.2020 - 6.12.2020, 20:00

Minimálne prihodenie je 0,50 €. Draží sa v komentoch pod fotkou. Stačí napísať sumu, za ktorú chceš výrobok získať (vyvolávacia cena + tvoje prihodenie). 

Výrobok získa dražiteľ, ktorý ponúkne najvyššiu sumu. 
Po ukončení aukcie ho budeme kontaktovať a po obdržaní jeho platby bude skontaktovaný s darcom.

Aukcia je organizovaná pod záštitou: OZ Smaragdy, Rimava 1069/36, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 51103524