Ako vyladiť svoje emócie

Jedna z najdôležitejších úloh rodičov je vedieť „neutralizovať a preladiť“ svoje negatívne emócie. Môžete používať najlepšie komunikačné postupy, najlepšie výchovné metódy, mať najlepšie úmysly,  pokiaľ ale neovládate svoje negatívne emócie, nestanú sa tieto postupy vašimi komunikačnými a výchovnými zručnosťami.

Upozornila by som vás na rozdiel medzi emočným správaním, ktoré prejavujete navonok – napríklad voči kolegovi, šéfovi, svokre a emočnou energiou, ktorú vnútorne cítite, keď na nich iba myslíte. Precíťte ich a porovnajte. Sú rovnaké alebo rozdielne?

Pracovať je potrebné s vnútornou emočnou energiou, ale aj s vonkajšími „fasádami“. Výstižnú charakteristiku svojej nadriadenej mi povedal klient: „Navonok je ako páv, vnútorne ako divá sviňa.“ Pri riešení emočných problémov je dôležité práve zosúladenie oboch úrovní tak, aby sa vzájomne podporovali a váš celkový prejav a vyžarovanie bolo úprimné a pozitívne.

Ako neutralizovať energiu emócií a zmeniť ju na pozitívnu?

Vytvorte si schránku svojich emócií, ktoré vás zaťažujú a ktoré potrebujete neutralizovať. Urobte si zoznam situácií, ktoré nedokážete optimálne a pokojne zvládať….

… Máme aj druhú možnosť – neutralizovať negatívne emócievďaka čomu získame nadhľad – a reagovať budeme pokojným a taktickým útokom, kultivovaným odchodom alebo sebaistým mlčaním a nereagovaním.

Práve druhá možnosť je už spojená s mentálnym tréningom a jej účinok je preventívny: situáciu si predstavte; pokojne predýchajte; fyzicky uvoľnite aktivované emócie; zvoľte novú verziu a mentálne si ju trénujte. Pre svoj mozog ste si vytvorili novú „aplikáciu“!

Mgr. Lýdia Adamcová

Komentáre

VÝCHOVA V KOCKE

Mojou snahou je riešiť nielen vzniknuté výchovné situácie, ale naučiť aj rodičov chápať súvislosti, aby vedeli pomôcť svojim deťom a sebe. Výchovné problémy nie sú iba o deťoch, ale aj o rodičoch. Každé dieťa – či už s problémami, alebo bez nich – raz vyrastie a stane sa rodičom. Mnohí rodičia však nemajú vyriešené vlastné problémy a potom sú bezradní pri problémoch svojich detí. Dokážem pomôcť rodičom orientovať sa vo výchove, ale aj v ich vnútornom svete. Cyklus ” Výchova v kocke” vzniká postupne, preto budú jednotlivé témy pridávané priebežne.

Všetky články (27)