2.50€
Dostupnosť: 8ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
  • Poštovné zdarma od 70€
  • Darček zdarma od 40€

Platobné možnosti
  • Dobierka
  • Bankový prevod
* Dvojvrstvové bavlnené rúško..

* Uchytenie gumičkou za uškami..

Pozor !!! Vzory môžu byť na každom rúšku rôzne uložené..

* Rúška neslúžia ako náhrada plnohodnotných zdravotníckych pomôcok či respirátorov, avšak ich používaním sa môže znížiť riziko prenosu nebezpečných vírusových ochorení.

* Do poznámky treba napísať veľkosť..

Merané v najširšej časti..

* Veľkosť š 18 x v 12 cm ... ( od 3 - 6 rôčkov )

* Veľkosť š 21 x v 14 cm ... ( cca 7 - 12 rokov )
Pohlavie Univerzálne
Materiál 100 % Bavlna
Spôsob výroby Šitie
Obchodné podmienky

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v tomto e-shope medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.Obchodné meno: Jana Peciarová
IČO: 52388140

Zapísaná v Živnostenskom registri OÚ - PD

Číslo živnostenského registra: 340-43200

Miesto podnikania: Nedanovce 303, 958 43 Nedanovce
e-mail: atelierikjanka@gmail.com
tel.: 0948009490Nie som platcom DPH

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky bez výhrad súhlasí a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci - Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s prevádzkovateľom E-shopu kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku. Za kupujúceho, ktorý je právnickou osobou koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Spotrebiteľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Objednávkový formulár - je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

Aktuálna ponuka tovaru - je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke, ktorá obsahuje najmä názov tovaru, textový popis tovaru, ilustračnú fotografiu tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.2. Cena :

* Cena výrobku uvedená pri každom tovare je jeho konečná cena v EUR.
* K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.


3. Poštovné a balné :

* Objednaný tovar vám bude zaslaný buď:

* Slovenskou poštou, ako doporučená zásielka.

* Slovenskou poštou, ako balík na vami zadanú dodaciu adresu.

* Slovenskou poštou, ako balik na vami zadanú poštu/balíkobox..

* Zásielkovňou, na vami zadané výdajné miesto..

* Poštovné poplatky sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch..

* O výške poštovného je kupujúci informovaný aj pred uzatvorením zmluvy v procese tvorby objednávky pri výbere spôsobu doručenia a platby..4. Dodacia doba :

* Vecičky, ktoré mám skladom odosielam do 2 pracovných dní od pripísania platby na bankový účet...

* Dodacia doba pri výrobkoch na objednávku je individuálna - uvedená pri konkrétnom výrobku, pričom - v prípade špeciálnych požiadaviek zákazníka (napr. na materiál) sa môže predĺžiť - o tom bude kupujúci oboznámený pred odsúhlasením záväznej objednávky.

* V prípade, že výrobok nemáme na sklade, budete emailom informovaní o termíne dodania výrobku. Vami objednaný výrobok vám zašleme na adresu uvedenú vo vašej objednávke. Termín dodania je uvedený pri výrobku v e-shope, ak to tak nie je, platí najneskorší termín dodania 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.


* Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme objednaný tovar.5. Platba za tovar :

Platbu za tovar môžete uskutočniť:

a) Bankovým prevodom na účet predávajúceho
* Pri platbe na účet je úhrada tovaru realizovaná v prospech účtu predávajúceho

b) Na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa), pričom si predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť spôsob platby na dobierku u kupujúceho s negatívnymi hodnoteniami.6. Predávajúci sa zaväzuje :

* Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky..
* Dodať kupujúcemu tovar zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas doručovania.

* V prípade, že výrobok nemáme na sklade, budete emailom informovaní o termíne dodania výrobku. Vami objednaný výrobok vám zašleme na adresu uvedenú vo vašej objednávke. Termín dodania je uvedený pri výrobku v e-shope, ak to tak nie je, platí najneskorší termín dodania 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.7. Kupujúci sa zaväzuje :

* Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

* Skontrolovať nepoškodenie výrobku, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní výrobku) pri preberaní výrobku, nakoľko výrobok pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť výrobok a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom dopravcovi prehlasujete že obal je nepoškodený.8. Záruka a reklamácie :

* Na všetky ponúkané výrobky sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku od Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti.
* Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady písomne na adrese predávajúceho.

* Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného výrobku). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa dodania reklamovaného výrobku. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za výrobok alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

* Reklamáciu je možné podať písomne, e-mailom alebo telefonicky – prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov – prosím, uveďte ako dôvod kontaktu „reklamácia“

* Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a odoslať ho spolu s tovarom na našu adresu doporučene, nie dobierkou!!!!9. Záruka sa nevzťahuje na :

* Mechanické poškodenie – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

Škody spôsobené používaním prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom.

10. Odstúpenie od zmluvy :

* Zakúpený výrobok je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní odo dňa
doručenia (deň doručenia prosím dokladovať ) .

● Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napríklad výrobok s vlastným textom či motívom podľa požiadavky kupujúceho ) ●

* Peniaze budú kupujúcemu odoslané do 5 pracovných dní od spätného doručenia výrobku
predávajúcemu.

* Tovar, na ktorý kupujúci uplatní vrátenie bez udania dôvodu, musí byť odoslaný späť na hore uvedenú adresu v
pôvodnom stave, nepoškodený a bez známok používania.

* Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.11. Storno objednávky

* Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.12. Predávajúci nezodpovedá za :

* Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
* Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
* Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúcim - spracovateľom osobných údajov je Jana Peciarová, Nedanovce 303, 95834 Nedanovce. IČO 52388140. Tel. 0948009490, e-mail: atelierikjanka@gmail.com

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.
Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám, napríklad doručovacím a prepravným spoločnostiam, spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady, spoločnosti poskytujúcej platobné alebo fakturačné služby. Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá. Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ, alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, príp. telefónne číslo nutne potrebujem k plneniu zmluvy, t.j. dodanie objednaného tovaru. Vedenie účtovníctva. Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu apod. Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, či vybavovania reklamácií... Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov: Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.


Upozornenie :

* Každý výrobok je originál..
* Preto upozorňujem, že handmade výrobky nebudú úplne totožné..
* Preto pred zakúpením akejkoľvek dekorácie u mňa berte túto informáciu na vedomie..

" Odtiene farieb výrobkov sa môžu trochu líšiť od farby skutočného produktu vplyvom nastavenia monitorov "...

Protokol na reklamáciu tovaru(riaďte sa pokynmi uverejnenými vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho) Predávajúci: Jana Peciarová. Nedanovce 303, 958 43 Nedanovce

Týmto oznamujem, že reklamujem tovar: (číslo faktúry) _________________________

Názov reklamovaného tovaru: ____________________________________________________________________

Dôvod reklamovaného tovaru:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Dátum prijatia tovaru kupujúcim: _____________________________

Meno a priezvisko kupujúceho:

_____________________________________________________________________Adresa kupujúceho: ________________________________________________

________________ _________________


Číslo účtu /pre prípad vrátenia peňazí/:

_________________________________________________________________

dátum podpis kupujúceho

_________________ ________________________________

Slovensko Slovenská pošta 2.90€
Česko Slovenská pošta 6.30€
Dobierka 1.20€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.