8.50€
Dostupnosť: Do pár dní
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Sviečka v tvare stolnej lampičky z palmového vosku urobí pani učiteľke či pani vychovávateľke určite radosť a skrášli jej domov či kabinet 😊 Vysoká je cca 8,5 cm a vo farbách od výmyslu sveta Venovanie vám na želanie napíšem ručne
Obchodné podmienky
I. Základné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho, t.j. Mgr. Lucia Legathová, Pod Donátom 898/16, IČO 43312144 a kupujúceho pri uzatváraní obchodu prostredníctvom webovej stránky dostupného na internetovej adrese: https://www.sashe.sk/svetielka.

II. Informácie o produktoch a cenách

1. Informácie o produktoch, ceny jednotlivých produktov a ich hlavné vlastnosti a parametre sú uvedené pri jednotlivých produktoch. Cena je uvedená bez poštovného, kupujúcemu budú pripočítané k cene uvedenej pri každom tovare náklady na poštovné.

III. Objednávka tovaru

1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru prostredníctvom internetového portálu www.sashe.sk.
2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Vzhľadom na to, že tovar je vyrábaný na objednávku na základe personalizovaných požiadaviek kupujúceho, kupujúci zadá presnú špecifikáciu objednávaného výrobku do poznámky v objednávke, príp. špecifikuje svoje požiadavky na tovar vo vnútornej pošte.
3. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom vnútornej pošty portálu www.sashe.sk a spoločne s kupujúcim dohodnú prípadne iné podmienky.
4. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Predávajúci po obdržaní objednávky potvrdí objednávku kupujúceho podľa pravidiel portálu www.sashe.sk.

IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho,
• dobierkou - platba pri prevzatí tovaru na pošte.
2. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od objednávky. Po pripísaní platby na účet predávajúceho začína predávajúci s výrobou tovaru.
3. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke v lehote, ktorú si kupujúci zvolil v priebehu objednávania tovaru (t.j. dodanie do 3 dní, do týždňa, do dvoch týždňov, do troch týždňov, do jedného mesiaca, dodanie dlhšie ako jeden mesiac). Predávajúci je povinný informovať čo najskôr kupujúceho v prípade, že výroba a odoslanie budú trvať dlhšie ako lehota, ktorú si zvolil kupujúci. Pred odoslaním zásielky s vyhotoveným tovarom predávajúci zašle kupujúcemu do vnútornej pošty na portáli www.sashe.sk fotografiu hotového tovaru.
4. Spôsob dodania tovaru si kupujúci volí v priebehu objednávania tovaru.
5. Ak je predávajúci podľa záväznej objednávky povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb či poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s objednávkou tak neurobil.

V. Reklamácia tovaru a odstúpenie od záväznej objednávky

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamovať možno len tovar v záručnej dobe.
2. Reklamácie tovaru sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, do 30 dní od začatia reklamačného konania.
3. Kupujúci má právo reklamovať tovar v prípade, že tovar nezodpovedá potvrdenej záväznej objednávke.
4. Ak sa kupujúci rozhodol dodaný tovar reklamovať, je povinný o tom informovať predávajúceho prostredníctvom vnútornej pošty na portáli www.sashe.sk, v správe je povinný uviesť dôvod reklamácie, príp. druh a rozsah poškodenia a priložiť fotografiu poškodeného tovaru.
5. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať na adresu predávajúceho uvedenú v objednávke tovaru ako doporučený list (nie na dobierku) Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou.
6. Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie prostredníctvom vnútornej pošty portálu www.sashe.sk.
7. Predávajúci je povinný informovať o výsledku reklamačného konania kupujúceho vnútornou poštou na portáli www.sashe.sk.
8. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar na náklady predávajúceho alebo vráti kupujúcemu peniaze vo výške kúpnej ceny tovaru.
9. V zmysle § 12 zákona 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa, a ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia závažného dôvodu odstúpiť od záväznej objednávky, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek kupujúceho na zákazku.
10. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
- za poškodenie tovaru zavinené poštou
- za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou pošty
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi (pri vrátení zásielky je kupujúci povinný zaplatiť poštovné za vrátenie zásielky a jeho nové vyexpedovanie).

VI. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.
3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia
Slovensko Slovenská pošta 3.50€
Česko Slovenská pošta 6.10€
Slovenská pošta 7.40€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.