14.00€
Dostupnosť: Do týždňa
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu

Hodnotenie

Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Maľované ponožky pre super kolegyňu, vďaka ktorej je radosť tráviť v práci čas.
Ponožky sú ručne maľované na ponožkách vyrobených na Slovensku v zložení 98% bavlna a 2%lykry
dostupné vo veľkostiach 35-37 (pre drobnú nohu), 35-38 (vhodné aj pre 38-39), 39-42 a 43-46
Ponožky môžete prať v práčke do 30 stupňov Celzia, pred praním prosím prevrátiť naruby a používať prášok na farebné prádlo, nepoužívať aviváž, neodporúčam sušiť v sušičke. Neodporúčam nosiť dlhší čas v nepriedušných topánkach, aby sa predišlo poteniu!
Maľba je navrchu ponožiek, na želanie napíšem zospodu, ak tam nie je uvedená veľkosť ponožiek :).
Ponožky posielam v jednoduchej kartónovej krabičke s mojou pečiatkou a popisom vnútri ako ponožky prať.
Pohlavie Univerzálne
Štýl  Crazy
Materiál Bavlna Zmes
Veľkosť obuvi 36
Spôsob výroby Maľovanie
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) vydala spoločnosť:

Mon-art.sk, s. r. o.
Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Vašková
Sídlo: Jarná ulica 716/2, Dulova Ves , 08252
IČO: 54010349
DIČ: 2121546614
Firma nie je platca DPH
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 42674/P

kontaktné údaje: Adresa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu: Jarná ulica 716/2, Dulova Ves - Vlčie Doly, 08252
Tel. č.: 0911211154
Adresa elektronickej pošty: info@mon-art.sk
(ďalej len „predávajúci“).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR.
Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese https://www.codokazemama.sk/obchod/mon-art (ďalej je „internetový obchod“).
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.


Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých produktoch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.


2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
Kupujúci vykonáva objednávku vyplnením objednávkového formulára.
Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar (prípadne variant), počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho.
V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
Na objednávky maľby na objednávku (zákazku) sa vzťahujú osobitné pravidlá uvedené aj v ďalších odsekoch.

3. Storno objednávky

V prípade nepredvídateľných okolností, ktoré znemožňujú nákup/predaj, sú kupujúci/predávajúci, povinní o týchto druhú stranu bez odkladu informovať. Pokiaľ ešte nebola objednávka odoslaná, je možné ju stornovať dohodou. Toto neplatí v prípade, že objednaný bol tovar s maľbou na objednávku a výrobok je už zhotovený.
Objednávky zákazkovej výroby je možné stornovať len do momentu pred začiatkom výroby. To isté platí pri objednávke maľby podľa vlastných predlôh a návrhov, resp. podľa návrhov na mieru.
V prípade, že potvrdená objednávka má byť uhradená vopred na účet a nestane sa tak do 7 dní od jej potvrdenia predávajúcim, táto môže byť bez upozornenia stornovaná (tovar bude k dispozícii iným zákazníkom).

4. Platobné podmienky a dodanie tovaru

Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť len bezhotovostne a to nasledujúcimi spôsobmi:
prevodom na bankový účet predávajúceho vo Fio Banka EUR: SK6783300000002101602827,
prevodom na bankový účet predávajúceho vo Fio Banka CZK: SK5420100000002101602827 (pre zákazníkov platiacich z banky v ČR bez poplatku),
platobnou kartou
Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
V prípade platby prostredníctvom platobnej karty postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
Predávajúci sa zaväzuje:
dodať druh a množstvo tovaru tak, ako bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody
dodať tovar v dohodnutej cene
tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky. Tovar je odosielaný podľa uvedenej lehoty výroby pri danom výrobku, ak mám tovar skladom, bude odoslaný do 2 pracovných dní po prijatí platby. V prípade špeciálnej objednávky na mieru zákazníka (vecí maľovaných na objednávku) je dodacia doba uvedená pri produkte, v prípade špeciálnych zákaziek bude komunikovaná so zákazníkom e-mailom. Tovar na objednávku bude vyrábaný a expedovaný až po pripísaní úhrady na účet.

V deň, keď bude zásielka vyexpedovaná, budete o tom informovaní emailom.
Tovar je kupujúcemu dodaný:
a) Slovenskou poštou, a.s. na adresu určenú kupujúcim v objednávke (1. triedou ako doporučený list),
b) prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil
c) kuriérom na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
Ak kupujúci nepreberie zásielku objednávky, ktorá bola platená vopred na účet, bude mu po dohode a úhrade dalšieho poštovného na účet predávajúceho, zaslaná opäť.
Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný s tovarom na adresu kupujúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom
- za poškodenie tovaru zavinené prepravcom
- za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou prepravcu
oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi


5. Ceny doručenia

Uvedené ceny doručenia sú platné pre územie Slovenskej republiky, prípadne Českej Republiky. Cena a forma dopravy mimo územia SR a ČR je upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim. V cenách poštovného sú zahrnuté aj náklady na balné.

Doručenie vrámci Slovenskej republiky:
Slovenskou poštou, a.s. ako doporučený list 1.triedou: 2,50 €
Cena doručenia cez Zásielkovňu na odberné miesto: 3 eurá
Kuriérom: 7 eur

Doručenie do Českej republiky:
Kuriérom: 7 eur
Cena doručenia na odberné miesto Zásielkovne: 3,90 eura.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru a pod.). Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní
odo dňa prevzatia tovaru,
odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku poskytovaný predávajúcim (príloha pod VOP). Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. vo forme doporučeného listu (nie na dobierku).
Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.4. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7. Práva z vadného plnenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
- tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
- je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
a) bezplatné odstránenie vady tovaru,
b) výmenu tovaru za nový tovar,
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, môže kupujúci požadovať:
a) primeranú zľavu z kúpnej ceny,
b) alebo odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
- ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
- ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
Predávajúci je povinný prijať reklamáciu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, nesprávnou údržbou tovaru. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.
Čo sa týka maľovaných ponožiek, za prirodzené opotrebovanie sa považuje aj tretie ponožky o topánku.
Náklady za vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadným.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
Ak spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu z dôvodu vady výrobku má právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.
Tovar zasielajte buď formou balíka, ako doporučený list alebo ako poistený list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

8. Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Pre účely Všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa sa v zmysle týchto podmienok osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, rozumie „dotknutá osoba“.
Poskytovateľ prehlasuje, že osobné údaje registrovanej osoby slúžia na účely uzatvorenia, plnenia, príp. vykonávania zmien v zmluve uzavretej na diaľku, ktorú uzatvára objednávateľ s poskytovateľom a tieto neposkytuje tretej osobe, s výnimkou štátnych orgánov v prípade kontroly.
Poskytovateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracovávania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Povinnosťou poskytovateľa je oznámiť každé podstatnejšie narušenie či únik osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, a to najneskôr do 72 hodín od zistenia takéhoto bezpečnostného incidentu.
Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jej osobných údajov poskytovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).
Ak návštevník stránky pri registrovaní vyjadril súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely (zaškrtnutím osobitného políčka), dobrovoľne vyjadril výslovný súhlas so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov poskytovateľovi poštou alebo e-mailom.
Dotknutá osoba môže využiť svoje práva a poskytovateľa požiadať o bezplatné získanie informácií o svojich osobných údajoch, ktoré poskytovateľ e-shopu spracúva, opravu, vymazanie svojich osobných údajov alebo o ich prenos.
Osobnými údajmi, ktoré poskytovateľ spracúva sú:
- meno a priezvisko,
- adresa trvalého pobytu,
- telefónne číslo,
- e-mail.
Portál prevádzkovateľa využíva údaje cookies len pre štatistické účely. Údaje cookies v anonymnej podobe nie je možné použiť pre jednoznačnú identifikáciu dotknutej osoby. Údaje cookies slúžia predovšetkým pre zjednodušenie vyhľadávania, nastavenie ponúk či iné užívateľské využitie. V prípade, že si používateľ neželá tieto údaje používať, môže používanie cookies odmietnuť, zablokovať ich, alebo jestvujúce údaje vo svojom počítači zmazať. Môže tak vykonať v nastavení svojho webového prehliadača. Ďalšou z možností je stránka http://www.networkadvertising.org/choices/.

9. Záverečné ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10. Mimosúdne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy slúži príslušný
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96,
ktorý je možné za uvedeným účelom kontaktovať.
Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr
je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 11.9.2019
Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku


v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov
Predávajúci:
Mon-art.sk, s. r. o.
Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Vašková
Sídlo: Jarná ulica 716/2, Dulova Ves , 08252
IČO: 54010349
DIČ: 2121546614
Telefón: 0911211154
E-mail: info@mon-art.sk

Kupujúci:
Meno a priezvisko:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
E-mail:

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy č. :
Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:
Zo dňa:
Číslo faktúry:
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

Žiadam preto o vrátenie (nehodiace sa preškrtnúť):
plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)
čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

Požadovaná hodnota k vráteniu:
prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.
Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

V ...................................... Dňa ..............................................................
Meno priezvisko
(podpis)


…………………………………………………………………………………………..

Reklamačný formulár


Informácie o poškodenom (odosielateľ)

Meno a priezvisko:*

Adresa:*

E-mail:*

Tel. číslo:*
Informácie o reklamovanom tovare

Názov tovaru:*

Číslo objednávky:*

Dátum vzniku závady*:
Popis reklamácie (závady)*................................... ................................... ....................................
Miesto a dátum* podpis zákazníka* podpis predávajúceho

Ďalšie informácie k reklamácii (vyjadrenie predávajúceho)
Slovensko Kuriér 6.00€
Česko Kuriér 7.50€
Osobný odber Dulova Ves
Priemerné hodnotenie tohto produktu je: 5

Najpopulárnejšie hodnotenia

Jana Zajaková
ponožky sú nádherné a kvalitné :-)
Zobraziť všetky hodnotenia