16.00€
Dostupnosť: Do pár dní
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Hádaj, kto žije v makovom kvietku? Malá panenka, bábika Makulienka. Maková panenka. Sukničku má z okvetných lístkoch maku, košuličku bielučkú a vestičku zo zelených lístkov. a keď sa pozorne zadívaš na makový kvet, uvidíš ju v jeho strede tancovať. Nová maňuška v ponuke. Veľkosť: 30 cm Materiál: 100 % bavlna, úplet, mohérová vlna, strojová čipka, prírodná plsť, farba na textil Spôsob výroby: ručné šitie, strojové šitie, modelovanie, maľovanie
Štýl Na každý deň
Materiál 100 % Bavlna
Spôsob výroby Ručné Šitie
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.


Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Slovensko Slovenská pošta 3.90€
Slovensko Kuriér 4.00€
Česko Slovenská pošta 10.00€
Slovenská pošta 10.00€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.