5.00€
Dostupnosť: Do pár dní
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
  • Dobierka
  • Hotovosť
Snehuliakova taška vhodná na zimné obdobie. Tašky dostupné v rôznych farbách.
Pohlavie Univerzálne
Štýl  Cute
Materiál 100 % Bavlna
Spôsob výroby Strojová Výšivka
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) vydala predávajúca:
Ing. Lucia Spišáková
Obchodné meno: Vyšijem Ti s.r.o
Sídlo: Riadok 1093/66A, 922 41 Drahovce
IČO: 52468712
DIČ: 2121048336
Nie som platca DPH
Zapísaná na: Register OS Trnava
Vložka číslo : 44839/T
Kontaktné údaje a adresa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu a vyzdvihnúť tovar: Riadok 1093/66A, 922 41 Drahovce
Tel. č.: 0948120559
Adresa elektronickej pošty: vysijemti@gmail.com
ďalej len „predávajúci".

Predávajúcim je spoločnosť Vyšijem Ti s.r.o. prostredníctvom rozhrania
https://www.codokazemama.sk/obchod/vysijem-ti (ďalej je „internetový obchod“). Kupujúcim je je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.
Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Platobné a dodacie podmienky - Vecičky vyrábam na objednávku, čas potrebný na výrobu je vždy uvedený v popise vecičky. Ak potrebujete vytvoriť tovar na mieru, neváhajte ma kontaktovať, rada pre Vás vytvorím Váš originál.
Platba je možná prevodom na účet, v hotovosti pri osobnom prevzatí, alebo dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty.
Platba je možná prevodom na účet predávajúceho vo Fio banke, Iban účtu: SK5683300000002801678312. Banka dodávateľa : FIOZSKBAXXX.
Ak Vám vytváram produkt na mieru, t.j. je tam vyšitý dátum, meno, alebo iná konkrétna identifikácia, tovar sa vždy platí vopred prevodom na účet.
Tovar posielam prostredníctvom Slovenskej pošty vždy doporučene a 1. triedou vrámci Slovenskej republiky. Ceny za dopravu či už vrámci Slovenskej republiky alebo zahraničia sú vždy uvádzané v popise tovaru.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal.
Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho.
V prípade nepredvídateľných okolností, ktoré znemožňujú predaj, nákup zo strany predajcu či kupujúceho sú títo povinní bezodkladne informovať druhú stranu a pokiaľ ešte nebola objednávka odoslaná, je možné ju stornovať dohodou. Toto však neplatí v prípade, že objednaný bol tovar s výšivkou na objednávku a výrobok je už zhotovený.
Objednávky zákazkovej výroby je možné stornovať len do momentu pred začiatkom výroby. To isté platí pri objednávke výšivky podľa návrhov na mieru.
V prípade, že potvrdená objednávka má byť uhradená vopred na účet a nestane sa tak do 5 dní od jej potvrdenia predávajúcim, táto môže byť bez upozornenia stornovaná (tovar bude k dispozícii iným zákazníkom).
V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
Kupujúci je povinný skontrolovať si neporušenosť obalu, ak zistí porušenie, bezodkladne informuje prepravcu a nemusí zásielku od prepravcu prevziať.
Predávajúci k predávanému tovaru vystavuje faktúru a informácie o starostlivosti o tovar, tieto budú kupujúcemu doručené spolu so zásielkou.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom, poškodenie tovaru zavinené prepravcom, nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou prepravcu
oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu povinností z kúpnej zmluvy (z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru a pod.). Predávajúci bezodkladne informuje o tejto skutočnosti predávajúceho.
Kupujúci, fyzická osoba, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do14 dní
odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorá sa týka tovaru vyrobeného na mieru, alebo bol upravený podľa priania zákazníka.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu na emailovú adresu, alebo adresu predávajúceho. Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, identifikáciu objednávky (číslo objednávky)a spôsob navrátenia plnenia.Zároveň s odstúpením musí byť predávajúcemu navrátený tovar s faktúrou prostredníctvom doporučeného listu (nie dobierkou). Predávajúci navráti plnenie až po doručení tovaru predávajúcemu.
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti a Slovenskej pošty pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Vyšijem Ti s.r.o, Riadok 1093/66A, 92241 Drahovce
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar....................
Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)..............
Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.Príloha č.2

VZOROVÝ FORMULÁR NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

( vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete reklamovať tovar v zákonnej dobe.)
Adresát (predávajúci):
Spoločnosť: Vyšijem Ti s.r.o, Riadok 1093/66 A, 922 41 Drahovce
IČO: 52468712
E-mailová adresa: vysijemti@gmail.com
Telefónne číslo: 0948120559
Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru: Vyšijem Ti s.r.o, Riadok 1093/66 A, 922 41 Drahovce

Spotrebiteľ:
Moje meno a priezvisko:
Moja adresa:
Môj telefón a e-mail:

Uplatnenie práva z nesprávneho plnenia (reklamácia)

Vážení,

dňa …………………………som vo Vašom obchode https://www.codokazemama.sk/obchod/vysijem-ti vytvoril objednávku (špecifikáciu objednávky pozri nižšie). Mnou zakúpený produkt však vykazuje tieto chyby (* tu je potrebné chybu podrobne popísať ).

Dátum objednania/dátum doručenia:
Číslo objednávky:
Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne i za doručenie, boli poslané spôsobom:

a budú vrátené späť spôsobom (v prípade prevodu na účet prosíme zadajte číslo účtu):

Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Email:
Telefón:
dňa (doplňte dátum)

(podpis)
______________________________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa
Zoznam príloh:
Faktúra za objednaný tovar č.....
Slovensko Slovenská pošta 2.20€
Česko Slovenská pošta 5.50€
Slovenská pošta 7.20€
do celého sveta Slovenská pošta 10.00€
Dobierka 1.30€
Osobný odber Drahovce
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.