BEZPLATNÝ program pre ženy po materskej: BACK IN BUSINESS

Podľa medzinárodných výskumov matky ako záujemkyne o prácu dostávajú nelichotivé hodnotenie - menej kompetentné, menej angažované a celkovo menej vhodné na danú pozíciu. A ak sa im aj podarilo uplatniť sa, ponúkaný plat bol výrazne nižší ako v prípade bezdetných kandidátok....

Navyše si nepomáhajú ani ženy samé, pochybujú o sebe a bojujú s nízkym sebavedomím. Viaceré štúdie potvrdili, že väčšina mužov si neláme hlavu nad tým, ak nespĺňa kritéria na prijatie na 100 % a svoje nedostatky vníma ako šancu naučiť sa niečo nové. Svoj životopis posielajú, prípadne o povýšenie žiadajú, už keď spĺňajú 60% kritérií, ženy váhajú s uchádzaním sa, až pokým nespĺňajú 100% požiadaviek.

Iniciatíva Lean In Slovakia to chce zmeniť bezplatným programom Back In Business. Jeho cieľom je podporiť ženy v čase ich nástupu do práce, pripraviť ich na pohovor, oprášiť ich silné stránky, zvýšiť kompetenčné zručnosti, sebadôveru či nasmerovať ich v ďalšej kariére. 3-mesačný program je koncipovaný z 18-tich workshopov a je primárne určený pre 30 žien

Viac o programe nám povedala Šárka Patkošová, jedna z lektoriek programu: 

V rámci prvej časti, “Objav svoje možnosti a vynikni v konkurencii”, na účastníčky čakajú workshopy zamerané na spoznávanie vlastných silných stránok a budovanie sebavedomia, osobnej značky a sebaprezentácie. Súčasťou bude aj individuálne stretnutie s koučom a panelová diskusia so zamestnávateľmi, ktorí podporujú rodičov aj po materskej dovolenke.

Počas druhej časti, “Získaj zručnosti budúcnosti”, sa budú venovať úprave životopisu a príprave na pracovný pohovor v angličtine, zistia viac o pracovných trendoch 21. storočia, ako používať Google Workspace a ako si rozvíjať svoje IT zručnosti. V závere ich budú čakať workshopy zamerané na líderské zručnosti a kritické myslenie.

Posledná časť vzdelávacieho programu, “Posuň svoje hranice”, bude venovaná podnikaniu a produktivite, na účastníčky čakajú workshopy zamerané na EQ a vnútornú motiváciu, work-life balance panelová diskusia s hosťami a záverečný workshop venovaný online networkingu.

A aký cieľ má jedna z hlavných lektoriek programu, Lenka Hlinková? "Od programu si sľubujeme, že jeho úspešným absolventkám sa podarí vrátiť do práce so sebadôverou a novými zručnosťami, ktoré vyžaduje dnešný trh práce a niektoré sa možno vďaka programu odhodlajú naštartovať vlastné podnikanie. So všetkými plánujeme udržiavať dlhodobý kontakt, aby sme vedeli dosah projektu merať aj v dlhodobejšom horizonte. Veľakrát je to však o tom, že kvalifikované ženy, ktorým kariéru na čas prerušila materská, sú dosť dobré už dnes. Chceme im len pomôcť začať tomu opäť veriť a dokázať odprezentovať svoje silné stránky. Materská je totiž pre mnohé z nás obdobím, kde okrem nádherných aj náročných momentov s dieťaťom či deťmi, posúvame hranice svojich možností, time manažment a organizačné schopnosti. Na trh práce by sa preto mamy mali vracať s odvahou, nie obavami. Veríme, že sa nám podarí to dosiahnuť a v prípade úspechu projekt opakovať pravidelne."

 

Lean In Slovakia je jediná organizácia na Slovensku pod medzinárodnou záštitou LeanIn.org, ktorá spojením 3 jedinečných úrovní pomáha Slovenkám dosiahnuť ich plný potenciál v krajine, v práci aj v rodine.  Prvou oblasťou je sebarozvoj. Lean In vzdeláva a motivuje ženy v oblastiach, ktoré ich posúvajú vpred. Druhou je budovanie komunity žien, ktoré navzájom nesúťažia, ale podporujú sa, pomáhajú si a pracujú na sebe v tzv. Lean In Circles . Poslednou úrovňou je pracovné prostredie, v ktorom Lean In pomáha búrať stereotypy a vytvárať inkluzívne pracovné podmienky.

 

Komentáre