Bez slov - rozvoj neverbálneho prejavu

Nielen slovami a ilustráciami sa dá vyjadriť myšlienka.

Stvárnite dej zveršovaného príbehu, ktorý sa nachádza na zadnej strane kartičky.

Rodič prečíta básničku dieťaťu a úlohou dieťaťa je zobrazovať všetko čo počuje. Dieťa vyjadruje básničku bez slov pomocou mimiky a gestikulačných pohybov, môže použiť aj prvky tanca.

Daná úloha je zameraná na rozvoj:
▪️neverbálneho prejavu
▪️tvorivosti a obrazotvornosti
▪️pohotových reakcií
▪️koncentrácie
▪️schopnosti porozumenia obsahu a významu slov

 

S úctou

M. (autorka projektu abeceda TROCHA INAK)

Komentáre

TROCHA INAK

TVORIVOSŤ je našou pridanou hodnotou. Sme manželia Maja a Peťo. Venujeme sa zážitkovému a intuitívnemu učeniu, ktoré je zamerané na VIZUALIZÁCIU. Našou tvorbou sa snažíme prispieť k tomu, aby bolo učenie pre všetky deti zážitkom a krokom k ich spokojnosti.

Všetky články (7)