1.7.2021 = prázdniny. A odvody do Sociálnej poisťovne.

1.7. je čarovný dátum - začínajú sa letné prázdniny. V rovnaký deň sa však aj prepočítavajú odvody do SP podľa príjmov dosiahnutých v predchádzajúcom roku.

Živnostníčka (SZČO) Monika podala svoje daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v lehote do 31.3.2021. Už vie, že 1.7.2021 je dátum, kedy sa mení výška odvodov do Sociálnej poisťovne. V akej výške bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne? Dopočula sa totiž, že v niektorých prípadoch nie je SZČO povinná platiť odvody do SP.

Ako to teda je?

Podmienkou platenia odvodov do SP je výška príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré SZČO dosiahla za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (rok). Ide o presne stanovenú sumu príjmov, po prekročení ktorej vzniká povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, teda povinnosť platenia týchto odvodov. Pre rok 2020 platí hranica príjmov vo výške 6 552 EUR.

Ak mala Monika za rok 2020 príjem zo živnosti vyšší ako 6 552 €, od 1.7.2021 jej vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

V akej výške bude platiť odvod do SP?

V roku 2021 platí nasledovná výška odvodov pre SZČO, ktorá sa odvíja od určeného mesačného vymeriavacieho základu, pričom ak mesačný vymeriavací základ SZČO bude:

 rovný alebo nižší ako 546 €, SZČO bude platiť minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 180,99 €,

 vyšší ako 7 644 €, SZČO bude platiť maximálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 2 533,98 €,

 vyšší ako 546 € a nižší alebo rovný ako 7 644 €, SZČO bude platiť mesačné odvody vypočítané z tohto vymeriavacieho základu.

Na výpočet vymeriavacieho základu existuje vzorec, ktorý berie do úvahy čiastkový základ dane z daňového priznania, sumu zaplateného poistného na povinné zdravotné poistenie a sociálne poistenie za rok a koeficient 1,486 preto vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje živnostníkom písomne Sociálna poisťovňa.

Ak Monika, ktorá nemala za rok 2020 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, dosiahla hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia (6 552 €), má od júla 2021 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného. Novú sumu poistného, ktorú jej listom oznámi SP, uhradí prvýkrát za júl 2021 do 9. augusta 2021.

Milé mamičky - podnikateľky, ak nemáte istotu v tom, čiv akej výške budete od 1.7.2021 platiť odvody do SP, napíšte, rada vám odpoviem.

PS: užitočné informácie nájdete aj vo FB skupine "Ženy, ktoré podnikajú správne" tu alebo ma môžete osloviť v obchodíku TU
Tatiana Šándorová

https://www.facebook.com/groups/zenyspravne

Komentáre

Čo dokáže mama

Celoslovenský projekt, ktorý združuje slovenské mamičky a podporuje ich v sebarealizácii. Veríme, že každá mama môže zarábať na tom, čo ju baví. Na stránke www.codokazemama.sk nájdete tisícky online obchodíkov tvorivých mamičiek, ktoré u nás predávajú svoju handmade tvorbu, kreatívne služby, knihy či materiál na tvorenie. Pridajte sa k nám!

Všetky články (361)