Depresia naša každodenná alebo Nedovoľte, aby to čím ste, bránilo tomu, čím môžete byť.

Nadváha ide často ruka v ruke s depresiou. Zaoberať sa tým, ktorá z nich je príčina a ktorá následok je ako uvažovať nad otázkou či bolo skôr vajce alebo sliepka. Žijú v dokonalej symbióze a ich súhra dáva výhovorku jedna druhej podľa potreby.

Som tučná lebo mám depresiu a zároveň mám depresiu, lebo som tučná. Tieto odpovede počúvam veľmi často. V podstate tieto odpovede nerozlišujem, lebo  majú u mňa totožnú výpovednú hodnotu. Svedčia o tom, že sa dotyčná ocitla v začarovanom kruhu negatívnych emócií, ktoré majú niesť zodpovednosť za  „katastrofu“ v jej živote. Spolupáchateľmi sú zvyčajne i príbuzní, kamaráti, práca, či všeobecne zlá životná situácia. Mnohé z nich sú naozaj žalostné a len zaťažko riešiteľné. Nadváha z nich často vychádza ako najmenší problém a preto nestojí za to sa ňou zaoberať.

Naozaj je to tak? Neverím, že vám na to nezáleží. Tým, že cítite, že to nie je v poriadku, vyjadrujete svoju bolesť a tá je síce negatívna, no je takisto motiváciou. Ešte som nepočula trpiaceho človeka od bolesti povedať „ Mám toľko bolesti, a nebude mi lepšie, keď jedna z nich pominie“. Bolesť a trápenie vždy so sebou aj túžbu po tom, ako by nám bolo bez nich.  Práve nadváha je v neriešiteľnej životnej situácii tým, čím by ste sa mali zaoberať. Práve preto, aby ste netrpeli viac ako je nutné. Pretože je to možno jedna z mála vecí, ktoré dokážete vo svojom živote ovplyvniť a prijať za ňu zodpovednosť.

Prijať zodpovednosť sa však dá iba za to čo prijmete. Zbytočne nefilozofujte nad tým prečo máte nadváhu. Stačí si to len uvedomiť. Ak necháte vinu jej existencie na okolí či vesmíre, necháte tam i zodpovednosť za jej nápravu. Nikto vám Vašu nadváhu neodníme, je to len na Vás. Ak prijmete plnú zodpovednosť za to ako vyzeráte, zároveň tento problém i prekonáte. Neviete či na to máte? Ani ja. Máte však iba dve možnosti. Buď sa stotožníte so stavom, ktorý vám spôsobuje depresiu a stanete sa sami seba tyranom alebo to risknete a budete sa nachádzať v schopnosti opakovane sa prekonávať. Nedovoľte, aby to čím ste, bránilo tomu, čím môžete byť.

Opakovane sa prekonávať sa však dá iba za sústavného hľadania sa vlastných chýb. Táto pokora je tým čo dá prekonávaniu sa skutočný zmysel. Bez nej by to bolo iba bezduché budovanie ega. Nebojte sa samého seba dostať do situácie, v ktorej nie ste dosť dobrý, či takej, ktorá odhaľuje vaše chyby a slabosti. Cez toto sebapoznanie a sebareflexiu objavujte svoje výzvy a hranice. Nech vás to neničí ale baví. Nevadí, že cieľ je v nedohľadne. Jeho nachádzanie je práve tým, čo dá vášmu životu nový rozmer. Takmer všetky pozitívne emócie ktoré v živote zažijete , nie sú tie z dosiahnutia plánov ale sú následkom toho ako veci fungujú keď sa k cieľu približujeme. Verím, že v tomto spektre sa rozjasnia postupne aj ostané sféry vášho života. Prajem veľa šťastia!

 

 

Komentáre