Crowdfundingový predpredaj "Čo dokáže mama"

Spájame autorov kníh s našou komunitou 50 tisíc mamičiek, za účelom podpory vzniku nových prínosných knižiek. 

Pomáhame začínajúcim autorom pripraviť sa na kampaň tak, aby bola čo najvyššia šanca na úspech projektu.

 

Vybraný projekt

Alexandra Vrábelová - Tajomstvo opery 

 

 

Ako funguje crowdfundingový predpredaj?

1. PRÍPRAVA PROJEKTU:

Autor si pripraví projekt na financovanie svojej knihy a predstaví ju v 30-45 dňovej kampani.

2. SPUSTENIE KAMPANE:

Počas kampane si podporovatelia môžu knihu kúpiť s predpredajovou zľavou, alebo vybrať z dalších odmien. 

3. VÝSLEDOK KAMPANE:

Ak je kampaň úspešná, čiže sa naplní cieľova suma, pošleme peniaze autorovi. Ak nie, peniaze vrátime podporovateľom a autor nemá voči nim žiadne záväzky.

4. REALIZÁCIA PROJEKTU:

Ak je kampaň uspešná, autor vydá knihu a pošle odmeny podporovateľom do vopred stanoveného termínu.

 


 

Naši partneri

Autorská akadémia CZ

 

 

Mediálni partneri