Prečo robiť crowdfundingový predpredaj u nás?

Crowdfunding Čo dokáže mama je prvý a jediný projekt podpory autorov na Slovensku, ktorý na jednom mieste:

 

1. Prepája autorov kníh s komunitou cca 50 tisíc mamičiek, tj. potenciálnych záujemcov o vašu knihu.

 

2. Prepája autorov s profesionálmi z oblasti tvorby, vydávania a marketingu kníh s možnosťou súkromných konzultácií a dodávky čiastkových prác podľa vašej predstavy.

 

3. Prepája autorov s ďalšími autormi za účelom vzájomnej marketingovej podpory.

 

4. Prepája autorov s recenzentami, knižnými blogermi a beta readermi.

 

5. Ponúka technické riešenie crowdfundingu, e-shopu a blogu, prostredníctvom ktorého komunikujete s potenciálnymi čitateľmi pred, počas aj po kampani. Nepotrebujete dokonca ani vlastnú web stránku, knihu môžete aj po skončení kampane ďalej predávať cez e-shop Čo dokáže mama. 

 

6. Ponúka balíček PR podpory počas kampane.

 

7. V spolupráci s Autorským kompasom si môžete rýchlo otestovať, či máte nachystané všetko potrebné a zároveň získate prístup ku vzdelávaniu ako sa pripraviť, aby bola čo najväčšia šanca na úspech vašej knihy.


Štádiá, ktorými si budete prechádzať

Príprava projektu pred kampaňou

(1-6 mesiacov)

Vytvorenie, odsúhlasenie a spustenie kampane

(1-2 týždne)

Propagácia spustenej kampane

(30-45 dní)


Časté otázky

 

Čo je to crowdfundingový predpredaj?

Crowdfundingový predpredaj je spôsob financovania projektu zo zdrojov množstva podporovateľov, ktorí projektu fandia a chcú, aby sa zrealizoval. Podporovatelia si môžu vybrať medzi ponukovými odmenami za určenú sumu príspevku, prípadne môžu sumu navýšiť. Ak sa podarí vyzbierať cieľová suma, autor dostane túto sumu, očistenú o náklady na prevádzku crowdfundingovej platformy. Následne zrealizuje projekt a pošle prispievateľom odmeny v dopredu dohodnutom termíne. Ak sa suma nepodarí naplniť, prostriedky sa vracajú na účet prispievateľom a autor projektu nemá voči nim žiaden záväzok.

Čo NEZAHŔŇA crowdfundingový predpredaj "Čo dokáže mama"?

Crowdfundingový predpredaj Čo dokáže mama: 

- NIE JE reklamná agentúra

- NIE JE vydavateľstvo

- NIE JE investor vášho projektu

Za to aby sa o knihe dozvedeli ľudia, aby sa vyzbieralo dostatočné množstvo peňazí a aby sa kniha vydala zodpovedá v plnej réžii samotný autor. 

Pre koho je určený crowdfundingový predpredaj Čo dokáže mama?

Našimi autormi sú zväčša ženy, resp. mamy, ale občas aj muži, ktorí píšu žáner vhodný pre deti, rodiny alebo pre ženy. Príkladom sú detské knihy, romány, motivačná literatúra, kuchárske knihy ale aj odborná literatúra napríklad s tematikou zdravia a pod.

Crowdfundingový predpredaj Čo dokáže mama je určený len na financovanie vydania kníh. NIE je určený na iné typy projektov, alebo na zbierky občanov v núdzi. Za týmto účelom slúžia iné platformy ako napr Donio alebo Ľudia ľudom.

Kto je zodpovedný za manažment kampane?

Samotný autor projektu je zodpovedný za to, aby sa o kampani dozvedeli potenciálni záujemcovia. Autor si sám manažuje prípravu a načasovanie kampane, výber dodávateľov jednotlivých služieb ako je editor, grafik, výber tlačiarne a komunikáciu s podporovateľmi ohľadom termínu dodania knihy.

Čo budete vypĺňať na web na stránke Crowdfundingového predpredaja Čo dokáže mama?

1. Video projekcia knihy. Keďže sa jedná o knihu, ktorá zatiaľ nevyšla, video môže obsahovať buď predstavenie knihy autorom alebo napríklad aj kombináciu obrázkov a 3D modelov knihy + krátkeho info textu.

2. Cieľová suma a dĺžka kampane 30 resp. 45 dní.

3. Opis projektu, anotácia knihy a referencie čitateľov, na čo plánujete použiť prostriedky, v akom štádiu je teraz kniha rozpracovaná, kedy bude kniha vytlačená. 

4. Ponuka odmien, medzi ktorými si môžu vaši podporovatelia vybrať.

Píšem moju prvú knihu, poradíte mi ako ju vydať?

Pre začínajúcich autorov sme v spolupráci s Autorským kompasom pripravili množstvo informácii, aby ste sa rýchlo zorientovali, čo vás čaká na ceste k vydaniu knihy. Autor si však sám manažuje, aby kniha prešla editom a korektúrou, aby boli podklady do tlače profesionálne spracované grafikom ako aj výber tlačiarne a samotný predaj knihy. 

Jedným z partnerom nášho projektu je aj spoločnosť Polygrafické Centrum v Bratislave, kde sa môžete poradiť ohľadom samovydania. Pre tých, čo plánujú tlačiť knihu v Polygrafickom centre sú tu konzultácie zdarma. 

MILAN BALÁŽ      balaz@polygrafcentrum.sk,      + 421 915 991 533       www.polygrafcentrum.sk

Neviem, čo s marketingom. Poradíte mi?

Pre začínajúcich aj mierne pokročilých autorov sme v spolupráci s Autorským kompasom pripravili množstvo informácii ku knižnému marketingu. Získate nápady, know-how a sami si vyberiete čo z toho chcete použiť a ako nastavíte svoju marketingovú stratégiu.

Čo všetko si mám pripraviť predtým, než spustím crowdfundingovú kampaň?

Úspech kampane spočíva v dostatočnej príprave. Vyplnenie údajov o projekte na tejto stránke je len jedna časť celej kampane. Dôležité je predovšetkým získať záujem dostatočného množstva ľudí, ktorí s radosťou podporia váš projekt. 

Preto je potrebné si dopredu nachystať obsah (články, grafiku, referencie prvých čitateľov), ktorý budete počas 30-45 dňovej kampane zdieľať, aby sa ľudia o vás dozvedeli. Podrobnosti nájdete na stránke Autorského kompasuNemusíte všetko robiť sami, na niektoré veci si môžete najať reklamnú agentúru, resp. ľudí, čo sa na to špecializujú. 

Ako mám nastaviť cieľovú sumu kampane?

Účelom crowdfundingu NIE je aby sa autorovi okamžite vrátili všetky náklady na realizáciu knihy, ale skôr aby sa odľahčil od počiatočných nákladov a mohol projekt vôbec zrealizovať. Autori zväčša do knihy investujú aj vlastné prostriedky, ktoré sa im postupne vrátia pri vypredaní nákladu. 

Keď nastavujete cieľovú sumu, mala by byť taká, aby ste po jej naplnení vedeli určite zrealizovať projekt (aj keby bolo prvé vydanie len v najnižšom možnom náklade) a poslať podporovateľom prisľúbené odmeny. Cieľová suma by však nemala byť prehnane vysoká, aby ste sa vyhli situácii, že ste dosiahli napríklad 70% cieľovej sumy (ktorá by síce stačila na vydanie menšieho počtu kníh), ale keďže sa nenaplnila cieľová suma, peniaze sa musia vrátiť podporovateľom a projekt sa nebude realizovať. 

Minimálna cieľová suma je 1000 EUR.

Ak nevyzbieram cieľovú sumu, čo sa stane s peniazmi prispievateľov?

Ak sa suma nepodarí naplniť, prostriedky sa vracajú na účet prispievateľom a autor projektu nemá voči nim žiaden záväzok.

Spustí sa kampaň po odsúhlasení automaticky, alebo mám možnosť vybrať si deň spustenia?

Kampaň si po odsúhlasení administrátorom spúšťate sami, tak aby ste vedeli zosúladiť svoju komunikáciu na sociálnych médiách s dňom, kedy si môžu knihu prvý krát objednať cez crowdfundingový predpredaj. 

Sú s touto crowdfundingovou platformou spojené nejaké poplatky?

Za zverejnenie projektu na platforme Čo dokáže mama, ako aj za prístup do Autorského kompasu neplatíte nič. V prípade, že bude vaša kampaň úspešná, dostanete vyplatenú sumu zbierky očistenú o 10 % (z celkovej vyzbieranej sumy) a o bankové poplatky spojené s príjímaním platieb od prispievateľov.

Tento poplatok slúži na prevádzkové náklady, na bankové poplatky ale aj na úhradu nákladov v súvislosti s vytvorením platformy. V prípade, že je kampaň neúspešná, neplatíte nič, hoci nám aj v tomto prípade vznikajú prevádzkové náklady.

Nemám živnosť ani sro, môžem použiť túto platformu?

Príjem, ktorý dosiahnete na tejto crowdfundingovej platforme sa pokladá za aktívny príjem z predpredaja kníh. Ako autor - samovydavateľ nemáte povinnosť zakladať si živnosť ani sro, vzniká vám však povinnosť požiadať o registračné číslo na daňovom úrade. Viac na stránke Autorského kompasu. Ohľadom vašej konkrétnej situácie odporúčame poradiť sa s účtovníkom. 

Akou zmluvu sa riadi spolupráca medzi autorom a platformou Čo dokáže mama?

Pred zverejnením projektu Vám pošleme zmluvu o spolupráci. Kontaktná osoba je Mária Baláž Gyuránová, maria.balaz@codokazemama.sk. 

Môžem počas crowdfundingovej kampane predávať knihu aj cez vlastný e-shop?

Nie, počas kampane, nie je povolené predávať knihu (ani vrámci predpredaja) cez akúkoľvek inú webstránku alebo e-shop. Pokladá sa to za porušenie zmluvných podmienok, na základe čoho má Crowdfundingový predpredaj Čo dokáže mama právo zrušiť prebiehajúcu kampaň.  

Za porušenie podmienok sa NEpokladá, ak zdieľate link na kampaň Crowdfundingového predpredaja Čo dokáže mama na iných webstránkach, či sociálnych sieťach. Takéto zdieľanie odporúčame, aby sa zvýšil dosah kampane.

 

Napíšte nám o vašej pripravovanej knihe

Aby sme Vám mohli čo najviac pomôcť ohľadom písania, vydávania kníh a marketingu, potrebujeme vedieť, s čím momentálne "zápasíte" a v akej ste pozícii. Predstaviť sa môžete cez krátky formulár po stlačení tlačidla.

Ako náš autor získavate navyše zdarma prístup do Autorského kompasu.

V kompase získate prehľad, v ktorom štádiu sa práve nachádzate a čo Vás ešte čaká. Nájdete tu informácie k témam ako napríklad korektúra, ilustrácie, grafika, samovydanie knihy, účtovníctvo, ISBN, knižný marketing...