Nezábudka a Divozel: Detstvo ako sa patrí

7 spôsobov, ako môžu už aj malé deti znížiť množstvo odpadu na planéte.

Prezradte niečo o sebe a čo vás inšpirovalo knihu napísať.

Moje meno je Matej Zámečník. Knižné pokračovanie o súrodencoch Nezábudke a Divozelovi som sa rozhodol napísať preto, lebo aj počas dovoleniek v zahraničí bolo všade množstvo odpadkov. Do knihy som zakomponoval skutočné deti, ktoré pred dovŕšením 18. roku pomohli chrániť prírodu a všetky ich hrdinské skutky boli premietnuté do príbehu s prímorskou tematikou.

Pre koho je kniha určená a o čom je?

Knižka je určená pre deti od 5-10 rokov. Deti sa v edukatívnom príbehu naučia napríklad: 

  • ktoré nepotrebné predmety číhajú v moriach
  • čo všetko znečisťuje oceány
  • ako môžu deti pomôcť prírode
  • ako neplytvať jedlom
  • čo sa robí s oblečením, ktoré už nikto nechce 
  • ako sa ešte dá použiť odpad
Referencie od čitateľov
  • Simona P. - Knižka ukazuje deťom, že na to, aby sa stali inšpiráciou pre ostatných, nemusia čakať na to, kým budú dospelí. Ako sme sa k záveru knižky dočítali, tak niektoré postavy z knihy dokonca skutočne existujú. Bolo zaujímavé čítať, čo všetko tieto deti a teenegeri už dokázali k téme ochrana prírody.

  • Katka O. - Potešili nás maľovanky na začiatku a na konci knihy.

  • Zdenka K. - Skvelým prínosom boli kontrolné otázky za každou kapitolou a aj zaujímavosti na konci knižky, kde bolo viac informácií o deťoch, ktoré pomáhajú prírode. So synom sme vďaka týmto otázkam viedli zaujímavú a dlhú diskusiu k ochrane morí a oceánov. Keď sa človek nad tým zamyslí, tak aj deti majú podnetné nápady, nad ktorými by sme sa mali pozastaviť a skutočne porozmýšľať, či by sa nedali použiť a vyskúšať.

Knižku si možete objednať tu. 

ČASŤ B - Zo zákulisia tvorby a vydávania

Prezradte čo vás zaskočilo počas tvorby, vydávania alebo predaja vašej knihy? Odporučte začínajúcim autorom, na čo si dať pozor.

Počas zisťovania si informácií som sa radil s odborníkmi alebo si overoval informácie, ktoré som dal do knižky z viacerých zdrojov. Oslovil som pedagógov, ľudí z dobrovoľníckych organizácií, občianskych združení venujúcich sa ochrane prírody a zopár ďalších ľudí pôsobiacich roky v tematike, ktorú som popisoval v príbehoch. Ak nemáte vymyslený príbeh bez doplňujúcich informácií, je dôležité, skonzultovať si dané témy s odborníkmi.

Ako ste riešili financovanie a uvedenie knihy na trh?

Kniha bola vydaná vďaka crowfundingu na www.startlab.sk Vďaka tejto platforme vie človek získať financie na pokrytie časti prvotných nákladov na knihu a získať prvých fanúšikov. Išlo už o môj piaty crowfundingový projekt. Nastavenie kampane je pomerne jednoduché, zložitejšie je zaujať ľudí tak, aby bez váhania prispeli na váš vysnívaný cieľ. Ak by ste s tým chceli pomôcť, viem vám poradiť. Najdôležitejšie je ale osloviť veľkú skupinu ľudí a aspoň raz, dva razy sa im počas kampane pripomenúť. Cieľová suma by mala byť nastavená tak, aby sa čiastočne pokryli náklady na kampaň. Cieľom je odľahčiť autora od prvotných nákladov na grafika, ilustrátora, marketéra a nie splatiť všetko ešte počas kampane. Preto je na stanovenie si cieľovej čiastky lepšie dať 50-70% z celkových nákladov. Pokiaľ ide o tlač knihy.

Spomeňte nejaký pozitívny AHA moment, ktorý by podľa vás mali vedieť aj iní autori.

Super je pripravovať vopred ľudí na to, že bude knižka. Či už úryvkami, fotkami ilustrácií alebo samotným sťahovaním a posielaním ukážok príbehov zdarma. Na to možno spraviť jednoduchý web, kde cez mailchimp formulár ľudia zadajú mail a následne im príde ukážka do mailovej schránky. Najlacnejšia forma propagácie je FB/IG stránka, kde budete dávať predbežne príspevky informujúce ľudí, že sa niečo chystá. Aby mali predstavu o tom, čo to bude a zároveň sa tešili na konečný dátum spustenia kampane.

Knižku si možete objednať tu. 

Spracovala Michaela Ray

Redakcia & projekty Knihy našich mamičiek

michaela.raydewitters@codokazemama.sk

Komentáre

Čo dokáže mama

Celoslovenský projekt, ktorý združuje slovenské mamičky a podporuje ich v sebarealizácii. Veríme, že každá mama môže zarábať na tom, čo ju baví. Na stránke www.codokazemama.sk nájdete tisícky online obchodíkov tvorivých mamičiek, ktoré u nás predávajú svoju handmade tvorbu, kreatívne služby, knihy či materiál na tvorenie. Pridajte sa k nám!

Všetky články (340)