Založenie s. r. o.

Milé maminky,

téme založenia živnosti sme sa venovali nedávno. Dnes sa bližšie pozrieme, aký je postup pri zriadení spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.). 

Úvodné kroky sú v podstate rovnaké ako pri zakladaní živnosti. V krátkosti si ich zhrnieme. Je potrebné vymyslieť meno spoločnosti, určiť kde bude mať sídlo a vybrať predmety podnikania. Podrobnejšie sa o nich dočítate v tomto článku.

 

Založenie živnosti návštevou živnostenského úradu končí. Dalo by sa povedať, že založenie s. r. o. tu iba začína.  

K založeniu budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

  • zakladateľskú listinu (v prípade 1 zakladateľa)/spoločenskú zmluvu (pri viacerých spoločníkoch)
  • vyhlásenie správcu vkladu
  • súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti
  • podpisový vzor konateľov
  • plnomocenstvo pre osobu, ktorá vybavuje zápis 
  • vyhlásenie v prípade jediného spoločníka, že nie je jediným zakladateľom, alebo jediným spoločníkom vo viac ako 2 spoločnostiach.

Väčšinu týchto dokumentov je potrebné úradne overiť.

POZOR! Pozor na neaktuálne vzory na internete, kvôli ktorým vám môže byť zápis do OR zamietnutý!

TIP: Overením dokumentov na matrike (miestnom úrade) viete výrazne ušetriť v porovnaní s výškou poplatkov u notára.

Základné imanie

Pred založením s.r.o. musí zakladateľ povinne vytvoriť základné imanie.

Jeho minimálna výška je 5000 €, pričom minimálny vklad jedného spoločníka je 750 €.

INFO:  Vloženie vkladov do banky je od 1.1.2016 zrušené, potvrdzujú sa písomným vyhlásením správcu vkladov.

Zakladatelia nesmú mať nedoplatky voči daňovému úradu a sociálnej poisťovni. Od 1.9.2018 vo väčšine prípadov už nie je potrebné vyžiadať súhlas so zápisom do obchodného registra (ďalej len OR), nakoľko si to register overuje sám.

Zápis do OR

Návrh spolu so všetkými prílohami sa podáva na okresnom súde v sídle kraja (tzv. registrový súd), najneskôr 90 dní od podpisu zakladateľských dokumentov.

Ak boli všetky podklady úplné a správne, zápis prebehne do 2 pracovných dní.

Dňom zápisu do OR spoločnosť vzniká.

Povinnosti po zápise do OR

Zápisom do OR Vaše povinnosti ešte nekončia, je potrebné sa:

  • do 30 dní registrovať na daňovom úrade na všetky druhy daní, ktoré sa Vás týkajú (daň z príjmu, DPH, daň zo závislej činnosti).
  • pravidelne kontrolovať svoju elektronickú schránku na www.slovensko.sk, ktorú Vám štát automaticky aktivuje do 10 dní odo dňa založenia. 

Poplatky

  • formou kolkov 300€
  • pri elektronickom zaručenom podpise 150€

Vidíte, že založenie s.r.o. je časovo aj finančne náročnejšie ako založenie živnosti. Preto sú v praxi spoločnosti s ručením obmedzeným väčšinou zakladané prostredníctvom právnických kancelárií alebo špecializovanými firmami, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú. Nielen že to ušetrí čas a energiu pri kompletizácii všetkých podkladov, vyjde Vás to v konečnom dôsledku lacnejšie.


Pondelkovú poradňu pre Vás pripravuje Karin Bodnárová, mamička na materskej a zároveň skúsená účtovná poradkyňa. 
Ak máte nezodpovedané otázky a chcete sa s Karin poradiť, navštívte Kajkin obchodík. 

Všetky legislatívne infošky pre podnikavé mamky, ktoré chcú zarábať, podnikať, či brigádovať popri deťoch v kocke nájdete aj v e-booku Materská na maximum

P.S. Ak máte otázky, pridávajte komentáre priamo na tejto stránke .:) 

Komentáre